Het onderbewuste verbond in de ziel het geboortefeest van Jezus direct met het feest van Adam en Eva, omdat de mens eigenlijk in het kerstkindje dat geboren wordt zijn eigen natuur ziet, maar dan zijn eigen natuur in haar onschuld, in haar onbedorvenheid.

— Rudolf Steiner (21 december 1911)

Actuele berichten

Bekijk hieronder de recente nieuwsberichten van Antroposofie Eindhoven.