Zee bij le Mont St. Michelruig bos

En zo is het in de geest van de manicheïsche leer om voorstellingen te vormen die niet enkel gedachten zijn, maar die machtig genoeg zijn om in de werkelijke uiterlijke natuur in te grijpen, om in de uiterlijke natuur ook een rol te spelen.

— Rudolf Steiner (19 april 1917)

Actuele berichten

Bekijk hieronder de recente nieuwsberichten van Antroposofie Eindhoven.

Een doorstart

Over de covid-19-pandemie wordt in de media heel veel gepubliceerd, soms heel verstandig en deskundig, soms onbezonnen of vanuit kwade gezindheid. Of ook vanuit materieel-wetenschappelijk dan wel vanuit geesteswetenschappelijk perspectief. Alle perspectieven hebben hun bestaansrecht, vanuit degene die serieus maar kritisch naar deze moeilijke materie …

Lees meer »Een doorstart