…Bij catastrofes, veroorzaakt door de moderne beschaving worden de wilseigenschappen van de mens verdicht en versterkt.

— Rudolf Steiner (29 juni 1924)

Pallium Thuiszorg Eindhoven e.o.

Pallium Eindhoven is een zorgservicebureau voor warme thuiszorg op maat in de regio Eindhoven.

Pallium betekent “mantel”; zo zien wij warme zorg; als een warme mantel om de mens. Wij bemiddelen thuiszorg voor iedereen die zorg nodig heeft en wij verlenen bemiddelingsservice aan ZZP’ers in de thuiszorg.

Warme thuiszorg betekent dat wij zorgverleners selecteren die met hart en ziel zorg verlenen voor de gehele mens. Warme thuiszorg gaat ook over ontmoeting tussen mensen wiens paden elkaar voor langere of soms korte tijd kruisen. Wij mensen delen een stukje van onze levensweg met elkaar. In de ontmoetingen tussen mensen met welgemeende aandacht ligt een van de grootste rijkdommen van het leven. Warme menselijke relaties zijn niet alleen voor ons als individu van levensbelang maar ook voor onze samenleving als geheel.

De Antroposofie vormt onze bron van inspiratie en inzicht in de mens. Een vrije en autonome mens als eenheid van lichaam, ziel en geest en met zijn eigen biografie. Een mens die zo lang als maar mogelijk is, zijn/haar autonomie moet kunnen behouden, ook in geval van ziekte en/of andere redenen waarom een beroep op thuiszorg moet worden gedaan.

Als u nu of in de toekomst gebruik wilt maken van onze zorgbemiddeling, geeft u dit dan door aan uw behandelend arts. Voor particuliere zorg of als u al een zorgindicatie heeft, kunt u voor informatie en/of aanmelding ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Indien gewenst, kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen of aanpassen van een indicatie.

Meer informatie vindt u op www.palliumthuiszorgeindhoven.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze zorgbemiddelaar  Liliane Driessen op 06 20417490 of info@palliumthuiszorgeindhoven.nl

Verder komen wij graag in contact met verpleegkundigen (BIG), verzorgenden (IG), persoonlijke ondersteuners en huishoudelijke verzorgers die als ZZP’ers in een team van vaste zorgverleners voor warme zorg op maat garant willen staan.