Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.

— Elisabeth Kübler-Ross

Vrije School Peelland

 • Vrije School Peelland
 • Helmondselaan 71
 • 5702 NM Helmond
 • Tel: 0492 547628
 • e-mail: vsp@vrijeschoolpeelland.nl
 • internet: www.vrijeschoolpeelland.nl

De Vrije School Peelland is een klein blijvende, eenstromige overzichtelijke school in de gemeente Helmond. De leraren laten zich inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. De daaruit voortvloeiende pedagogiek en didactiek worden door de school realistisch en binnen de Helmondse gemeenschap eigentijds gestalte gegeven.

 • Een school waar je leert leren en wilt blijven leren.
 • Dagelijks kunstzinnig onderwijs met talentontwikkeling als basis.
 • Warm pedagogisch klimaat met veel persoonlijke aandacht.
 • Goede aansluiting op het vervolgonderwijs

Kom eens kennismaken met onze school, we leiden je graag een-op-een rond! Maak een afspraak via 0492 547628 of via onze website.

Kindercentrum de Kindertuin

Kindercentrum de Kindertuin is er voor kinderen van 0 – 12 jaar en is gevestigd in hetzelfde gebouw als de Vrije School Peelland. Wij werken vanuit dezelfde visie als de school en zorgen samen voor een doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs.

 • Taalrijke, speelrijke omgeving.
 • Werken met verantwoorde natuurlijke materialen.
 • Zingen, spelen, en broodbakken in een huiselijke sfeer.

De Kindertuin bestaat uit: dagopvang groep (0-4 jaar) Hazeltje; peutergroepen (2-4 jaar) Hompeltje en Pompeltje en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) ‘De Boomhut’.

Kennismaken met de Kindertuin kan op afspraak, via 06 83361360, of kindertuin@stichting-istia,nl