De mens verlaat de aarde om, zoals men zegt, zijn woonplaats te verruilen voor de hemel. Christus verliet de hemel, zijn woonplaats, om deze te verruilen voor de aarde

— Rudolf Steiner (3 oktober 1913)

SPIL-centrum De Sterren

SPIL-centrum  De Sterren bestaat uit:

Vrije School Brabant, onderdeel van Stichting Pallas
Het onderwijs is gericht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling van de jonge mens van hart, hoofd en handen. Ons motto is daarom: gezonderwijs. Dat betekent dat het kind intellectueel, kunstzinnig, ambachtelijk en sociaal wordt uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien. Daarbij is leerstof het middel en ontwikkeling het doel.

Opvang Vrije School Brabant, onderdeel van Stichting Istia
Kinderdagverblijf De Kleine Prins; een kleinschalige opvang voor 0 tot 4 jarigen.
– Peuterspeelzaal De Rozenpoort een sfeervol kleinschalig “klasje” voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden.
– Buitenschoolse Opvang Peronniek; biedt kleinschalige opvang voor schoolgaande kinderen in een huiselijke sfeer met veel buiten spelen.

 

SPIL-centrum De Sterren
Nuenenseweg 6, 5631KB Eindhoven
Tel.: 040-2452948
www.spildesterren.nl
info@spildesterren.nl