We kunnen het verloop van de historische ontwikkeling van de mensheid gedurende bijna zes millennia alleen goed begrijpen als we in aanmerking nemen dat aan de ene pool een incarnatie van Lucifer staat, in het midden de incarnatie van Christus, en aan de andere pool een incarnatie van Ahriman.

— Rudold Steiner (27 oktober 1919)

SPIL-centrum De Sterren

SPIL-centrum  De Sterren bestaat uit:

Vrije School Brabant, onderdeel van Stichting Pallas
Het onderwijs is gericht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling van de jonge mens van hart, hoofd en handen. Ons motto is daarom: gezonderwijs. Dat betekent dat het kind intellectueel, kunstzinnig, ambachtelijk en sociaal wordt uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien. Daarbij is leerstof het middel en ontwikkeling het doel.

Opvang Vrije School Brabant, onderdeel van Stichting Istia
Kinderdagverblijf De Kleine Prins; een kleinschalige opvang voor 0 tot 4 jarigen.
– Peuterspeelzaal De Rozenpoort een sfeervol kleinschalig “klasje” voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden.
– Buitenschoolse Opvang Peronniek; biedt kleinschalige opvang voor schoolgaande kinderen in een huiselijke sfeer met veel buiten spelen.

 

SPIL-centrum De Sterren
Nuenenseweg 6, 5631KB Eindhoven
Tel.: 040-2452948
www.spildesterren.nl
info@spildesterren.nl