Zee bij le Mont St. Michelruig bos

En zo is het in de geest van de manicheïsche leer om voorstellingen te vormen die niet enkel gedachten zijn, maar die machtig genoeg zijn om in de werkelijke uiterlijke natuur in te grijpen, om in de uiterlijke natuur ook een rol te spelen.

— Rudolf Steiner (19 april 1917)

DeSeizoenen

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.

Wij ondersteunen mensen om zich naar vol vermogen te ontplooien en werken daarbij vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat we uitgaan van de mogelijkheden, talenten en wensen van cliënten en rekening houden met zijn of haar beperking.

DeSeizoenen heeft verschillende locaties in het zuiden en oosten van Nederland. Een van de locaties bevindt zich in Eindhoven op Landgoed Gennep/Genneper Hoeve.
De Genneper Hoeve, een echt biologische en educatieve boerderij, werkt intensief en succesvol samen met DeSeizoenen. Genneper Hoeve en Landgoed Gennep vormen samen de woon-werkgemeenschap en dragen bij aan de zorg voor het unieke en groene hart in de stad Eindhoven.

Wilt u graag meer informatie over de zorg die wij kunnen bieden? Neem dan contact op met Reggie Thoonen,telefoonnummer: 0485 – 388 769 of  06 – 48 138 991
of via de mail: rthoonen@deseizoenen.org

U kunt ook contact opnemen met locatiemanager Carin van Bommel via 06- 212 11 691 of via de mail: CvanBommel@deseizoenen.org

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.deseizoenen.org