Wij mensen kunnen alleen in de evenwichtstoestand tussen licht en duisternis leven.

— Esoterische cyclus; Vijfde voordracht

Actief Beeldende Therapie

 Actief beeldende therapie

Speltherapie voor kinderen en ouderbegeleiding

 

De actief beeldende therapie biedt een unieke vorm van speltherapie voor kinderen vanaf 6 jaar. Vóór die leeftijd is ouderbegeleiding meestal meer gepast.

De weg van de actief beeldende therapie is de weg van beelden; beelden die het kind laat zien in zijn geboorteverhaal, gedrag, tekeningen, spel, dromen en alle dagelijkse dingen. In beelden laat het kind zien wat er in zijn ziel leeft en daar sluit de therapie dan bij aan.

Wanneer een kind niet goed verbonden is met zijn eigen gouden draad kunnen er problemen in het gedrag of de gezondheid van het kind ontstaan. Met zijn gedrag en gezondheid spreekt het kind een onbewuste vraag uit.

Tijdens de therapie krijgt het kind alle tijd en ruimte om zich door middel van zijn eigen taal, de beeldentaal, uit te spreken. Genezende beelden als antwoord op de vraag van het kind kunnen dan gevonden worden.

Door deze beeldentaal inzichtelijk te maken voor de ouders kunnen handvaten worden gevonden om anders met opvoedingsvragen om te gaan. Daardoor kan een kind weer aansluiting vinden bij zijn gouden draad en heeft het weer alle kleuren van het spectrum binnen zijn bereik.

Therapeutische coaching voor jongeren en volwassenen

De actief beeldende therapie wordt voor jongeren  en volwassenen toegepast in de vorm van therapeutische coaching waarbij steeds gekeken wordt naar dat wat zichtbaar wil worden in het dagelijkse leven. Door met verschillende kunstzinnige uitingsvormen en/of verhalen te werken kan duidelijk worden waar de schoen wringt en kan een nieuwe weg worden gezocht en gevonden.

Omgaan met afscheid en verlies

Voor iedereen die te maken krijgt met ingrijpende veranderingen in het leven door verlies en afscheid (b.v. door verhuizing, echtscheiding of overlijden) waarbij acceptatie van de nieuwe situatie niet vanzelf gaat wordt hulp geboden bij de rouwverwerking met een individueel begeleidingstraject in zeven stappen.                 

Thea Heussen
Graswinkellaan 126
6005 KB Weert
tel: 0495 54 28 19

e-mail: info@dekleurenkring.nl                                 
www.dekleurenkring.nl