We komen juist door de wetenschappelijke benadering tot een besef van het wetenschappelijk onkenbare; we stuiten op bepaalde grenzen van het wetenschappelijk onderzoek.

— Rudolf Steiner (11 mei 1921)

Antroposofische vereniging

‘Corebusiness’

In het bedrijfsleven formuleren bedrijven vaak de kern van hun activiteiten. In een paar woorden geven zij aan waar zij voor staan en waar zij op aangesproken mogen worden. Door dat steeds naar buiten te communiceren wordt hun unieke werkzaamheid duidelijk. In pr termen heet dat het formuleren van de corebusiness.

De antroposofie is een vrijwel onbegrensd terrein en zij onderzoekt zowel de stoffelijke als de geestelijke wereld, zowel theoretisch als in toepassingen. Haar in het kort te beschrijven is een ondoenlijke opdracht. Om een formulering te vinden die zowel recht doet aan dit onbegrensde gebied als aan de lezer die (voorlopig) een bondig antwoord verlangt volstaan we hier met een drie-puntenformule die recht moet doen aan de uitgangspunten van de antroposofie. Het prikkelt naar we hopen de nieuwsgierigheid van hen die hier als buitenstaander terechtgekomen zijn. En wie al bekend is met de uitgangspunten herkent hopelijk de waarheid die er in schuilgaat. De formulering heb ik ‘cadeau gekregen’ van mensen zich die al heel lang met de antroposofie verbonden hebben.

  1. Antroposofie ziet de mens primair als een geestwezen dat geïncarneerd is in een stoffelijk lichaam. 
  1. Consequentie hiervan is het bestaan van reïncarnatie en karma, en een leven na de dood, en dus ook vóór de geboorte. 
  1. Het doel van het leven op aarde is ontwikkeling naar ziel en geest, zowel van het individu als van de mensheid als geheel.

Als we formuleringen hebben die iedereen gebruikt, maar ook innerlijk beleeft, communiceert de antroposofie duidelijker naar buiten.

Consequenties:

–        In een geestelijke wereld bestaan ook wezens die geen fysiek lichaam hebben, en dus niet waarneembaar zijn met de gewone zintuigen. Deze wezens kunnen zowel steunend als storend zijn.

–        Er is een mensbeeld uitgewerkt waarin de verschillende delen van de mens in hun samenhang kenbaar zijn. Daardoor worden processen in lichaam en ziel beter begrijpelijk, ook in hun onderlinge wisselwerking.

Antroposofie is géén bedrijf. Zij is ook geen religie, eerder een levensbeschouwing. Zij is ook zeker niet dogmatisch, het staat ieder vrij om haar naar eigen eer en geweten te onderzoeken en te beleven. Er is wel een organisatie die het antroposofische wereldbeeld wil bevorderen en belangstellenden wil verbinden: de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN). Voor meer informatie over de vereniging kun je terecht op de website daarvan: www.antroposofie.nl.