Zee bij le Mont St. Michel

Zoek de geest, maar zoek hem niet uit bovenzinnelijke wellust, uit bovenzinnelijk egoïsme, maar zoek hem omdat je hem onzelfzuchtig in het praktische leven, in de materiële wereld wilt toepassen.

— Rudolf Steiner (14 september 1919)

II. Studie- en gespreksgroepen

In de regio bestaan verscheidene groepen en groepjes die meer of minder regelmatig bij elkaar komen, openbaar of bij iemand thuis. Daarin houdt men zich bezig met het bestuderen van bepaalde onderwerpen en aspecten van de antroposofie.

Maak uw keuze uit onderstaand menu: