Het menselijke zintuigstelsel behoort niet tot de mens, maar het is tijdens zijn leven op aarde door de omringende wereld bij de mens ingebouwd.

— Rudolf Steiner (15 maart 1925)

Lichaamsgerichte therapie en babytherapie

In het verleden heb ik door middel van de ritmische massage, presselmassage en bothmergymnastiek jarenlang gewerkt vanuit de antroposofie. Die ingeslagen weg vindt u nog steeds terug in de fasciatherapie en ook in de babytherapie, wellicht een vernieuwing binnen de antroposofische gezondheidszorg: het terugvinden van je geestelijke boodschap, die wellicht door trauma’s verloren is gegaan.

Dit laatste is een zeer speciale manier. Danis Bois werkt via een eigen ritme, dat noemt hij de interne beweging. De interne beweging is de grondslag van het zelf genezend vermogen. In mijn visie is dit een vernieuwende methode binnen de gezondheidszorg.
Vanaf december 2007 ben ik volledig gediplomeerd fasciatherapeut. We werken nu veel met het begrip psychotonus. Door contact te hebben met jouw psychotonus kunnen er veranderingen optreden in de kijk op je ziekte, de wereld of op je gedrags- of gewoontepatronen. Zelfs een motivatie voor iets kan uit jezelf opkomen.

Op dit moment is osteopathie een ontzettende hype. Wat ik doe, lijkt erg veel op osteopathie en gaat in bepaalde opzichten verder. Het verschil met de osteopathie is, dat ik werk met het voelen, met gespreksbegeleiding, oefeningen, manuele therapie en ook meditatie met als doel iemand in contact te brengen met zichzelf en met zijn eigen potentaliteit.

Ik geef nu alweer een jaar in groepjes sensoriële gymnastiek.

We hebben nu een complementair centrum: de-levensboom met therapieën zoals acupunctuur, energetische geneeskunde, hypnose en voetzoolreflexmassage e.d. Tevens vind ik het belangrijk om een aantal aspecten daarvan in mijn therapeutische bezigheid te verenigen. Lichaam, ziel en geest zijn in elke behandeling bij mij verbonden en ik ga altijd voor de kern.

Uitspraak van Rudolf Steiner:
“We komen meer over onze geboorte te weten, wanneer we ook het leven voor de geboorte gaan onderzoeken”

In mijn ogen hebben huilbabies een begeleiding nodig op het gebied van compassie en accurate empathie. Meestal is er een trauma ontstaan tijdens de geboorte en het is goed daar meer begrip en ondersteuning aan te geven. De begeleiding van geboorte trauma en prenataaltherapie werkt ook goed bij niet-baby’s.

Tevens werk ik ook met gegeven van verloren tweeling in de baarmoeder (vanishing twin).
In onze cultuur is er geen plaats voor de serieuze impact, die geboorte trauma’s en prenatale trauma’s op ons leven kunnen hebben.

Ik keef nu ook korte opleidingen, o.a. rond de geboorte:
Verloren tweelingen,
Navelstreng affecten.

Uitspraak van Dick Swaab:
“De patronen/sjablonen van ons leven worden aangelegd tijdens de geboorte of in de zwangerschap”

Ik heb me ook bekwaamd in energetische atlas correctie, een bijzondere therapie. Het is een reset waardoor andere therapieën beter werken en waardoor je  je beter kan verdiepen in je zelf en je oude zaken beter kan opruimen

Ron Borsboom