Pluralisme en respect voor verschil zijn in zichzelf universele waarden.

— Martha Nussbaum