Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.

— Elisabeth Kübler-Ross

Gesprekstherapieën

In ieders leven komen naast tijden van ogenschijnlijk kalmte en rust ook andere perioden  voor, die van onrust en crisis. Zulke tijden zijn niet leuk, ze kunnen onhoudbare proporties aannemen. De crisistijden kunnen uitmonden in niet genezende psychische wonden maar anderzijds ook helen, met littekens die de ziel sterker gemaakt hebben. Op de plaats van de littekens zal de ziel niet meer scheuren.

Het is geen schande om bij de beantwoording van levensvragen en bij het oplossen van een crisissituatie hulp te zoeken en, wanneer deze aangeboden wordt, te aanvaarden.  Deze hulp kan zich in verschillende gedaanten voordoen. In eerste instantie kun je je wenden tot je sociale omgeving van familie en vrienden. Dikwijls kunnen dezen, die je van nabij meemaken, een zinvolle analyse geven, je problemen begrijpen en aangeven in welke richting je jouw eigen oplossing kunt zoeken. Soms zijn deze welgezinde mensen niet in staat om de richting te wijzen die bij jou en je situatie past. Soms is de relatie met hen juist het probleem…

Dan kan professionele hulp aangewezen zijn.

Er zijn tal van instanties die zich met persoonlijke hulpverlening bezighouden. De hulpverleners zijn deskundig, goed opgeleid en bij de tijd. Daar is niets op aan te merken. Toch ‘klikt’ het lang niet altijd tussen een hulpverlener en zijn/haar cliënt. Dat kan aan verschillende factoren liggen.
Één van die factoren kan iemands levensvisie zijn. De manier waarop de hulpzoekende en de hulpverlener in het leven staan kan nogal verschillen. Zo onderscheidt zich een materialistische visie nogal van een spirituele, en ook een realistische van een ideële.
De gesprekstherapieën zoals die onder deze rubriek vermeld staan gaan uit van een antroposofisch mensbeeld. Wie zich tot een van hen wendt mag ervan uit gaan dat hij/zij begrip, adviezen en behandelingen krijgt vanuit het antroposofische mens- en wereldbeeld.