Het menselijke zintuigstelsel behoort niet tot de mens, maar het is tijdens zijn leven op aarde door de omringende wereld bij de mens ingebouwd.

— Rudolf Steiner (15 maart 1925)

De Aanraking, praktijk voor psychotherapie, relatietherapie en reflexzonetherapie

De begeleiding en/of behandeling in praktijk De Aanraking is gericht op herstel van het natuurlijk evenwicht, zowel lichamelijk als psychisch. Er is begeleiding mogelijk bij problemen in privé- of werksituatie of bij relatieproblemen. En ook begeleiding en behandeling bij lichamelijke problematiek of vanuit preventieve overwegingen is mogelijk. 

Psychotherapie is een inzicht gevende gespreksbehandelmethode waardoor emotionele of psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar worden. Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die dient als middel om de relatie te verbeteren en te verdiepen of duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van de relatie. Reflexzonetherapie is een natuurlijke geneeswijze, waarbij de behandeling via de voeten gericht is op de totale mens. 

Mariëtte van de Meulengraaf is (arbeids- en organisatie)psychologe, antroposofisch gespreks- en psychosociaal therapeute en docente. Haar stijl van begeleiden en coachen kenmerkt zich door mensen inzicht te geven en vanuit hun persoonlijke situatie en mogelijkheden aan te zetten om te werken aan hun persoonlijk functioneren of relatie. Ze weet goed door te dringen tot de kern van de problematiek en maakt mensen daar op een respectvolle wijze van bewust. Mariëtte is lid van verschillende beroepsverenigingen, waaronder de BPHA, de NVAP, de VNRT en zij is aangesloten bij de NVAZ. 

Voor meer informatie:

Praktijk De Aanraking
De Spijkert 5
5674 VZ Nuenen
Tel. 040-2840227

website: www.praktijkdeaanraking.nl
e-mail: info@praktijkdeaanraking.nl