Alle mensen streven van nature naar kennis.

— Aristoteles