ruig bosZee bij le Mont St. Michel

In de huidige tijd zijn mensen nog niet in staat om zich hun ervaringen uit het vorige leven te herinneren.

— Rudolf Steiner (30 mei 1923)