De hoofdzaken in het leven zijn betrekkingen die voortdurend tussen mensen ontstaan.

— Rudolf Steiner (5 november 1912)