Zee bij le Mont St. Michel

Zoek de geest, maar zoek hem niet uit bovenzinnelijke wellust, uit bovenzinnelijk egoïsme, maar zoek hem omdat je hem onzelfzuchtig in het praktische leven, in de materiële wereld wilt toepassen.

— Rudolf Steiner (14 september 1919)