We komen juist door de wetenschappelijke benadering tot een besef van het wetenschappelijk onkenbare; we stuiten op bepaalde grenzen van het wetenschappelijk onderzoek.

— Rudolf Steiner (11 mei 1921)

De Christengemeenschap

De Christengemeenschap maakt deel uit van een internationale beweging tot religieuze vernieuwing.

Vragen te over wanneer je de Christengemeenschap net binnenstapt. De diensten – een doop, een begrafenis, de eredienst op zondag – ze worden zo plechtig gehouden. Wat betekenen al die gebaren? Waarom heeft de geestelijke gewaden aan? En waarom is het hier zo stil voor de dienst? Dit is vaak het eerste dat je ontdekt: de Christengemeenschap heeft een eigen gezicht. Achter dat eigen gezicht is echter ook veel verborgen. Bij een eerste ontmoeting is dat niet altijd even gemakkelijk. Je begrijpt niet precies wat er gebeurt. Iemand zei eens: ‘Wat een stroom van geheimzinnige woorden. Je voelt dat er meer achter steekt. Maar als je ze wilt gaan begrijpen, valt dat niet mee.’ Er onttrekt zich iets aan de alledaagse waarneming.

Wat is de Christengemeenschap? De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op eigen initiatief en uit vrije wil bijeenkomen, op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven in gemeenschap. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is. Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de ‘mis’ wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam ‘mensenwijdingsdienst’ draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament. De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap. Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis en ook geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt.

Naar website: eindhoven.christengemeenschap.nl

Kerkgebouw:

  • Michaëlkerk,
  • Dorpstraat 122,
  • 5504 HL Veldhoven

Geestelijke:

  • Marie-Hélène van Tol
  • tel. 06 4073 0466 (niet op maandag of dinsdag tenzij dringend)
  • e-mail: mhtolh@online.nl

Secretariaat:

  • Vacature
  • tel. (040) 2027752
  • e-mail:

Contactpersoon, algemene informatie:

E-mail bestuur: