Het zijn bij een natuurramp vooral de intellectuele eigenschappen van de mens die in zijn astrale lichaam worden verdicht.

— Rudolf Steiner (29 juni 1924)

De Christengemeenschap

De Christengemeenschap maakt deel uit van een internationale beweging tot religieuze vernieuwing.

In 1919 zocht een aantal theologiestudenten naar nieuwe inzichten omtrent de rol van een kerk in de samenleving. Omdat de antroposofie belangrijk voor hen was, vroegen zij advies aan Rudolf Steiner. Met zijn hulp werd daarop ‘De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing’ gesticht. De voltrekking van de eerste mensenwijdingsdienst in 1922 was de geboorte van de Christengemeenschap.
Zij telt nu ruim 300 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen.
De antroposofie en de Christengemeenschap echter zijn twee geheel zelfstandige bewegingen en de Christengemeenschap is niet speciaal bedoeld als ‘kerk van de antroposofen’. Wel bestaat er verwantschap met de antroposofie. De geestelijken van de Christengemeenschap hebben de antroposofie aanvaard als een beslissende hulp voor de vernieuwing en verdieping van de theologie.
In het gemeenteleven staat de mensenwijdingsdienst centraal. Dit is de eredienst (cultische viering) rondom het altaar: het sacrament van brood en wijn. In principe kan ieder, ouder dan 14 jaar, aan de dienst deelnemen, ongeacht afkomst, kerkelijke achtergrond of geaardheid.
De priesters voltrekken de zeven sacramenten en verrichten andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor de kinderen en het uitvaartrituaal.
In de gemeente Eindhoven vindt op zondag de mensenwijdingsdienst plaats in een driewekelijks ritme: twee weken achtereen om 10:45 uur (voorafgegaan door de zondagsdienst voor de kinderen), daarna eenmaal om 9:30 uur. Op woensdag en vrijdag is er ook meestal een dienst, telkens om 9.30 uur.
In de gemeente vinden er nog allerlei andere activiteiten plaats zoals studieavonden, jaarfeestvieringen, conferenties en dergelijke.

Alle activiteiten, behalve de ledenvergaderingen, staan open voor iedereen die daaraan wil deelnemen.

De data en aanvangstijden van de diensten en de overige activiteiten met hun omschrijving vindt u in het Gemeentebericht, dat vijf maal per jaar verschijnt. Vier van deze vijf Gemeenteberichten gaan vergezeld van het kwartaalblad van de Christengemeenschap In Beweging.
Wilt u het Gemeentebericht ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat. De ermee verbonden kosten bedragen 40 euro per jaar. Desgewenst kunt u enkele keren een proefexemplaar ontvangen.

Naar website: eindhoven.christengemeenschap.nl

Kerkgebouw:

  • Michaëlkerk,
  • Dorpstraat 122,
  • 5504 HL Veldhoven

Geestelijke:

  • Marie-Hélène van Tol
  • tel. 06 4073 0466 (niet op maandag of dinsdag tenzij dringend)
  • e-mail: mhtolh@online.nl

Secretariaat:

Contactpersoon, algemene informatie:

  • Margareth Lintsen
  • tel. 06-50290915