Respect voor het individu is het fundament van een menswaardige beschaving.

— Emmanuel Macron

Gezondheidscentrum+

Gezondheidscentrum+

Met elkaar vormen we het gezondheidscentrum+, omdat we een extra dimensie willen toevoegen aan de basisgezondheidszorg.
Gezamenlijk, ieder op eigen wijze en vanuit de eigen discipline, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Le miroir brisé is een stichting, die zich ten doel stelt het gezondheidscentrum+ te ondersteunen.
Voor donaties heeft zij een banknummer: Triodosbank NL83TRIO0254383289

Informatie op de website www.gezondheidscentrumplus.nl