De mens ziet het wezenlijke van het menszijn niet meer in de goddelijk-geestelijke kosmos; hij ziet het werkstuk van het goddelijk-geestelijke in het aardse.

— Rudolf Steiner (Kerstmis 1924)

Key-Chord psychologenpraktijk Eindhoven

Key-Chord  psychologenpraktijk Eindhoven
– praktijk voor musici

Start op 2 november 2023
Behandelingen zijn er voor iedereen die van mening is dat het aangeboden behandelprogramma passend is bij zijn/haar klachten, levensvragen of problematiek. Naast mijn behandelervaring die ik heb opgebouwd in de SGGZ en het forensisch werkveld werk ik vanuit het antroposofisch mensbeeld, van waaruit iemands problematiek/klachten/levensvragen in relatie tot iemands levensloop kan worden bezien. Mijn behandelervaring heb ik opgedaan in de SGGZ en in het forensisch werkveld, na een loopbaan van zo’n 25 jaar als docent muziek en kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website: www.key-chord.nl

Gezondheidscentrum Plus
Jan Schmitzlaan 7
5611 LD Eindhoven
Tel. 06 – 2486 0976