Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.

— Elisabeth Kübler-Ross

Therapeuticum Mercuur

Therapeuticum Mercuur is een gezondheidscentrum waar antroposofische artsen en therapeuten samenwerken. Binnen dit samenwerkingsverband staat de patiënt in zijn totaliteit centraal.
Doel van de antroposofische geneeskunde is de eigen geneeskracht van de patiënt aan te spreken en te versterken.
De therapeuten maken in hun handelen gebruik van de antroposofische inzichten en de daaruit voortvloeiende therapieën en medicatie.
In het aanspreken van de geneeskracht van de patiënt heeft iedere therapeut zijn eigen specifieke wijze van behandelen om helend in te werken op diens totale wezen.
Het Therapeuticum is gevestigd Frankrijkstraat 126, Eindhoven en is bereikbaar op : (040) 2460970 van 8.00-12.30 (met een pauze van 10.30 – 11.00 uur), en van 14.00 tot 15.30

Uitsluitend voor spoedgevallen: 040-2460985

Bij spoedeisende hulp buiten de openingstijden : De Spoedpost: 0900-8861
Website: www.mercuur.praktijkinfo.nl
E-mail: mercuur@ezorg.nl

De huisartsen zijn:

 • F. van der Pluijm
 • H. Scholberg
 • A. Commissaris
 • Marlou Hoff

Om u maximaal van dienst te zijn, mede op basis van triage, zijn 5 assistentes (op basis van part-time) beschikbaar om u telefonisch te woord te staan, ook voor de receptenlijn en voor kleine behandelingen en injecties.

Als therapeuten zijn aan Mercuur verbonden:

Deze eerste 3 activiteiten vinden plaats onder de Vlag van We Care, waar Mercuur een samenwerkingsverband mee heeft.

Fysiotherapie (tel.040-2519868):

 • Mariandel Dijkman
 • Mariëlle Wielders
 • Rob Bakermans

Osteopathie (tel.040-2519868):

 • Roel Smulders
 • Lindsay Martius

Kleinschalige Fitness (tel.040-2519868)

 • Charlotte Laudon
 • Chantal van der Peet

Heileuritmie:

  Elianne van Dooren (tel.06-44138799)

Kunstzinnige therapie (06 521 666 04):

 • Anita Peeters

Muziektherapie en biografisch coach (06-48826537; www.muziekbiografiek.nl):

 • Monique Schuurman Hess

Diëtiste orthomoleculair: (via Gezondxtra) zie www.gezondxtra.nl

 • Imke Vogelsangs

Verpleegkundige uitwendige therapie:

 • Cocky van Schoonderwalt te bereiken op 06-11056523

Praktijkondersteuning somatiek:

 • Mevr M. van Laarhoven

Praktijkondersteuning huisartsen -GGZ

 • Mevr N. Wicherts

AORTA

Gezondheidskring Aorta is de patiëntenkring van Mercuur, maar heet niet voor niets GEZONDHEIDSKRING.
Een belangrijke basisgedachte van Mercuur is: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid in alle betekenissen. Om nu de betrokkenheid en inbreng van de patiënten bij het gezondheidscentrum te stimuleren is de gezondheidskring AORTA opgericht.

Dit is een broedplaats voor initiatieven van en vóór patiënten – om elkaar te ondersteunen en voeden. Hier kunnen ideeën werkelijkheid worden!

Het is de bedoeling dat er groepjes ontstaan die over bepaalde onderwerpen ervaringen en inzichten verzamelen en uitwisselen, zodat anderen daar ook hun voordeel mee kunnen doen. Te denken valt aan een wandel- of fietsclubje, een gezonde kookclub. Een telefooncirkel of een stimuleringsgroepje.
Ieder van ons hééft (levens)ervaring, interesses en talenten die je kunt delen, en zo wissel je regelmatig van rol en ben je dan eens degene die vraagt, dan weer die geeft.
Door het speelveld van Aorta hiervoor te benutten kan zich een levendige Mercuurgemeenschap ontwikkelen.
Wij roepen u op mee te doen: sluit u aan bij bestaande initiatieven of neem contact op met de contactpersonen om uw wens of aanbod onder de aandacht te brengen.

Ook culturele activiteiten hebben een positieve invloed op de gezondheid. In dat kader organiseren wij ook lezingen en workshops en willen we nieuwe patiënten van Mercuur ook verwelkomen.

Ook willen we lotgenotengroepen faciliteren.

We willen daarbij ook als motto hanteren :
Van Denken naar Doen

En dat met name gerelateerd aan het werken aan onze gezondheid.

Denkt u , daar zit wel wat in, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon Aorta:
Met ingang van 2023 zal Monique Schuurman toetreden als organisator.
Henk Verboom

e-mail: henkwillemverboom@gmail.com

tel: 0615054471

Aorta is schriftelijk ook te bereiken via Mercuur, Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven.