We komen juist door de wetenschappelijke benadering tot een besef van het wetenschappelijk onkenbare; we stuiten op bepaalde grenzen van het wetenschappelijk onderzoek.

— Rudolf Steiner (11 mei 1921)

DOEAT Uitvaartbegeleiding

Met de voorbereiding op een geboorte zijn we over het algemeen vertrouwd.
Hoe bereiden we ons voor op het einde van het leven?

Met liefdevolle en betrokken aandacht
Voorbereid of niet, het verlies van een dierbare verwart en maakt onzeker. Ook wanneer de omstandigheden bevrijdend werken en dankbaarheid overheerst. Ja, u weet dat ze zeker
zullen komen, de vragen waar u dan een antwoord op mag geven, de keuzes waarvoor u wordt gesteld. De uitvaart van een dierbare staat centraal in de eerst fase van het rouwproces van nabestaanden.

Werkwijze
De werkwijze van DOEAT is geïnspireerd door de antroposofie. Met respect omgaan met de gestorvene speelt hierbij een belangrijke rol. Voor hem of haar wordt al het mogelijke gedaan
zodat de ziel zich los kan maken van het lichaam en zij de aarde op een goede manier kan verlaten. Belangrijk hierin is rust en een vertrouwde omgeving zodat dit proces ongestoord
kan plaatsvinden. Vooral de geboden ruimte om eigen voorkeuren uit te spreken werkt bevrijdend en helend.

Waken
Een onderdeel van het stervensproces kan het waken zijn bij een overleden dierbare. Waken heeft te maken met eerbied tonen voor het leven dat geleefd is, maar ook eerbied voor het
omhulsel dat deze mens gediend heeft. We scheppen een sfeer waarin de gestorvene zijn levenspanorama ongehinderd kan ondergaan. Thuis opbaren kan hierbij wezenlijk zijn, niet
alleen voor de gestorvene maar ook voor de nabestaanden. Zij maken zo het heengaan van nabij mee.

Opbaring
Een opbaring thuis biedt vele mogelijkheden maar is niet in elke situatie mogelijk. Als thuisopbaren niet de voorkeur heeft dan kunnen we samen kijken naar de meest geschikte
oplossing.
Grasopbaring is een goed alternatief. De keuze voor het gebruik van graszoden heeft een aantal voordelen.
* De rust, geen geluid van een zoemende koelplaat;
* De temperatuur van de gestorvene voelt niet zo koud;
* De kamer van de gestorvene voelt en ruikt aangenaam;
* Er heerst een goede sfeer, waardoor je niet geneigd bent weer snel weg te willen.
De stemming tijdens de dagen van opbaren is aangenaam doordat nabestaanden meegaan in een bepaalde sfeer van rust.

Kennismaking
Er liggen vragen die we samen kunnen invullen en oplossen. DOEAT informeert u graag.
U kunt vrijblijvend bellen voor nadere informatie of voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Bij www.doeat.nl kunt u alle informatie vinden die voor u mogelijk belangrijk is en kunt u het boekje ‘Zoals u het wilt’ aanvragen.

Tel. 06 104 72 735
info@doeat.nl
Ineke van der Looij