De ziel? – de Wijzen spreken ook van een dierlijke ziel. De geest is het die hem tot mens maakt. Tot mens, maar de kunst heeft ten doel het bovenmenselijke te vertolken. Zij is intuïtie. Zij is zuivere uitdrukking van die onbegrijpelijke kracht welke universeel werkt en die we dus het universele kunnen noemen.

— Piet Mondriaan

Praktijk Levenszin

  • Counseling is kortdurende psychosociale begeleiding voor mensen met levens- en ontwikkelingsvragen die in de privésfeer liggen. Bijvoorbeeld met betrekking tot relaties, niet verwerkte gebeurtenissen uit het verleden, lastige emoties of zingeving.
  • Coaching is gericht op verhoogde tevredenheid in het huidige werk. Zaken waardoor je minder goed functioneert komen aan de orde, oude belemmerende patronen worden losgelaten, en nieuw perspectief wordt gevonden.

Beide vormen van begeleiding bied ik aan in de hoop bij te kunnen dragen aan Zin en Zingeving in het dagelijks leven.

Dorthe Jakobsen