Wij mensen kunnen alleen in de evenwichtstoestand tussen licht en duisternis leven.

— Esoterische cyclus; Vijfde voordracht