Je kunt ook van de goede weg af raken doordat je te lang het rechte pad volgt.

— Theodor Mommsen (1879)