Steeds zul je je moeten bezighouden met de schaduw die je hebt geschapen door iets goed te doen.

— Bernard Lievegoed

Muziektherapie en biografisch coach

Monique Schuurman Hess, muziektherapeute en biografisch coach

‘Iedere ziekte is een muzikaal probleem en iedere genezing een muzikale oplossing.’ (Novalis)

Muziek is verbonden met ons gevoel, het emotionele, onze psyche. Onze innerlijke wereld wil in harmonie samenklinken met onze omgeving.
De wetmatigheden van de muziek (zoals ordening en regelmaat) vinden we ook terug in onze lichaamsbouw en organische processen. Door te werken met muzikale fenomenen zoals maat/ritme, melodie of harmonie werkt muziektherapie direct op ons lichaam en onze psyche in.

Ziekte en crisis kun je dan zien als een verstoring in de muzikale regelmaat en ordening. Het is een ontstemming, een doffe klank. De muziekfenomenen werken dan helend in op het verstoorde evenwicht in de mens. Blokkades komen weer in beweging. Een nieuw harmonisch evenwicht kan gevonden worden. Belangrijk is dat de patiënt meer inzicht en grip krijgt op de eigen gevoels- en denkprocessen en daarmee op zijn levensrichting.

Muziektherapie vereist geen muzikale voorkennis en is voor iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk. In principe zal worden uitgegaan van 12-14 sessies van 45 minuten. Dit aantal kan indien nodig verlengd worden.

Praktijk: Therapeuticum Mercuur
Frankrijkstraat 126
5622 AH Eindhoven
tel. 06 48 82 65 37

e-mail: m.g.schuurmanhess@gmail.com

website: www.muziekbiografiek.nl

Aangesloten bij de erkende beroepsvereniging NVKT.

Muziektherapie wordt vergoed door de zorgverzekering onder de aanvullende therapieën ´kunstzinnige therapieën´ o.a.g.