Wil je je eigen wezen leren kennen, zie dan in de wereld overal om je heen. Wil je de wereld werkelijk doorgronden, kijk dan in de diepten van je eigen ziel.

— Rudolf Steiner (30 maart 1924)

Antroposana, afdeling Eindhoven

Antroposana Eindhoven is een afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana.
Antroposana functioneert als een vereniging van mensen die kiezen voor de antroposofische gezondheidszorg.

Doelstelling van Antroposana Eindhoven e.o. is de antroposofische gezondheidszorg te behouden, te stimuleren en te ondersteunen in de regio Eindhoven e.o. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: het versterken van het recht van de leden tot inzet van hun keuzevrijheid en ten tweede het nastreven om de antroposofische gezondheidszorg een belangrijke positie te geven in de gezondheidszorg.

Meer concreet zijn de doelstellingen van de plaatselijke afdeling bij de oprichting in 2010 als volgt geformuleerd:

  1. De behartiging van de belangen van de leden die gebruik wensen te maken van de antroposofische gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord op basis van het recht op vrije keuze van behandeling.
  2. Het stimuleren van bewustwording bij haar leden voor wat betreft de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. Het bevorderen van kennis over een gezonde levenswijze en het praktiseren ervan en over het leven met ziekten en handicaps, een en ander van uit de gezichtspunten van de Antroposofie en de antroposofische gezondheidszorg.
  3. Het bevorderen van de samenwerking tussen antroposofische zorgaanbieders in de regio.
  4. Informatie, voorlichting en dienstverlening
  5. Onderhouden van een plaatselijke website met informatie over lezingen, antroposofische zorgaanbieders etc.

Als u beseft wat een voorrecht het is om in Eindhoven te kunnen kiezen voor antroposofische gezondheidszorg, neem dan serieus in overweging lid te worden van Antroposana. De contributie bedraagt m.i.v. 2022 slechts 36 euro per jaar

Het lidmaatschap van Antroposana betekent:
– bijdragen aan behoud en groei van antroposofische gezondheidszorg;
– uw belangen zowel op landelijk als op plaatselijk niveau worden behartigd
– Drie keer per jaar ontvangt u het tijdschrift ITA.

Secretaris: Gerard Hotho
e-mail: gerard.hotho@hotmail.com,
e-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Voorzitter Henk Verboom
e-mail: henkwillemverboom@gmail.com

Leden van het bestuur zijn:
Gertje Pierhagen
Hans van de Klundert
Linda Mallens zij verzorgt de plaatselijke PR