We komen juist door de wetenschappelijke benadering tot een besef van het wetenschappelijk onkenbare; we stuiten op bepaalde grenzen van het wetenschappelijk onderzoek.

— Rudolf Steiner (11 mei 1921)

Antroposofisch kinderdienstencentrum Heimdal

Zorg met aandacht, puur en intens

Ieder kind is bijzonder

Kinderdienstencentrum Heimdal

Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking en bijkomende problematiek kunnen terecht bij kleinschalig Kinderdienstencentrum Heimdal. Speciaal voor deze groep hebben we een aantal kinderdiensten ontwikkeld, geïnspireerd vanuit de antroposofie.

In Kinderdagcentrum Heimdal in Eindhoven verblijven kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in een huiselijke en ontwikkelingsgerichte setting. Ze maken deel uit van (leeftijds-)groepen van maximaal acht kinderen en volgen een programma dat is afgestemd op de individuele zorgvragen. Een multidisciplinair team (AVG-arts, orthopedagoog, fysiotherapeut, logopedist) ondersteunt de dagbehandeling.

In het groepsprogramma wisselen rust, ontspanning en activiteiten elkaar af. Zorg, therapie en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen leren van en met elkaar. Ook omdat ze vaak verschillende problematieken en dus verschillende mogelijkheden hebben. Ouders, gedragskundige, groepsleiding en therapeuten hebben regelmatig contact over de leer- en zorgdoelen. Vanuit de zorgplancyclus stellen we doelen waar nodig tussentijds bij.

Ervaring van ouders

“Wij wilden een plek vinden waar onze dochter gelukkig kon zijn. Waar prestatie niet het einddoel is. Geen enkel ander dagverblijf wat we bezochten, kon dat gevoel van die pure, intense wereld evenaren. Want dat was het: een gevoel. En dat gevoel is er na al die jaren nog steeds. Onze dochter wordt gezien als een persoon en niet als het meisje met een complexe zorgvraag.”

Ambulante dienstverlening Novae

Thuiswonende kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking vragen vaak extra zorg en aandacht. Ambulante dienstverlening Novae in Eindhoven biedt praktische thuiszorg en pedagogische gezinsbehandeling aan deze kinderen en hun ouders.

De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij de dagelijkse verzorgingsmomenten van het kind, denk aan opstaan, naar bed gaan en eten. Daarnaast kan de thuiszorgmedewerker kinderen begeleiding geven bij diverse activiteiten, zoals wandelen, zwemmen, knutselen en spelen. De betrokken medewerkers van Novae werken vanuit een antroposofische grondslag.

Novae biedt ook praktische pedagogische gezinsbegeleiding als ouders opvoedingsvragen hebben of moeilijk kunnen omgaan met de complexe zorgvraag van hun kind. Gezinsbegeleiders stemmen samen met de ouders af welke werkwijze het meest passend is in het gezin. De gezinsbegeleiding is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Het helpt ouders op weg bij het vinden van een nieuwe, eigen manier om met hun kind om te gaan.

Thuis op een logeerplek

Logeerhuis de Roskam

Zorg drukt soms zwaar op de schouders van ouders en andere gezinsleden. Vaak is er nauwelijks tijd voor andere zaken, laat staan voor ontspanning. In logeerhuis de Roskam in Eindhoven zijn kinderen er even helemaal uit, zodat ouders even tijd voor zichzelf hebben. Bovenal is het voor de kinderen leuk om te mogen logeren.

De Roskam is een logeerhuis vanuit een antroposofische visie, voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een complexe zorgvraag. Het logeren is bedoeld als vrijetijdsbesteding. Naast slapen zijn er ook dagdelen waarop kinderen kunnen komen spelen. In het logeerhuis verblijven maximaal zeven kinderen per nacht. Kinderen zijn welkom op doordeweekse dagen, in het weekend en tijdens vakanties. In het logeerhuis zitten ze in hun eigen groep, hebben een eigen kamer en ontmoeten steeds dezelfde begeleiders.

De huiselijke sfeer, duurzame materialen en kleuren van de inrichting zorgen ervoor dat de kinderen zich echt thuis voelen en een prettig logeermoment ervaren. In het logeerhuis doen ze mee aan individuele en gezamenlijke activiteiten. Onze medewerkers zorgen daarbij voor begeleiding en ontspanning. We kijken altijd hoe we onze opvang optimaal kunnen laten aansluiten op de wensen en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Kinderdienstencentrum Heimdal is onderdeel van Pluryn

Contactgegevens: S.Keijsers  (Integraal leidinggevende)
Sterrenlaan 14 5631 KA Eindhoven
telefoon 088 7795430