Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.

— Elisabeth Kübler-Ross

Aunya leer- en werkplaats

De Aunya leer- en werkplaats onderstreept het belang van de jaarfeesten en wil dit op diverse manieren uitdragen.
Een onderdeel van haar activiteiten is te vinden op https://aunyahuisuitgave.jimdo.com/

Voor vragen over de jaarfeesten kun je contact opnemen met ondergetekende.

Lidwien van Geffen
Generaal Cronjéstraat 11-15  5642 MH Eindhoven.
Info: 040 2452443
e-mail: lidwien-aunya@kpnmail.nl

De site toont een overzicht van boeken die in eigen beheer worden uitgegeven.

Naast een aantal kinderboeken voor kleuters en peuters –  de A boeken –  zijn er enkele voorleesboeken voor het schoolgaande kind – de B boeken.

De informatieve boeken voor volwassenen gaan onder andere over de jaarfeesten en een vrije weergave van het antroposofisch wereldbeeld.
De pagina met poppen en breiboeken toont inspiratie voor poppen-en kinderkleding en een boek over het maken van een pop.
Op  de pagina met kunstboeken vindt je onder andere een rijk geïllustreerd boek, waar de Kalevala het Finse epos in beeld gebracht wordt.

Dan is er een pagina met enkele voorbeelden van posters en postkaarten  en tot slot een pagina met boeken die uitgegeven zijn bij Christofoor, Vrij Geestesleven en de Kleine Prins.

Alle boeken zijn getekend en geïllustreerd door Lidwien van Geffen, tenzij anders vermeld.

Over de naam Aunya

Aunya is de naam van de dochter van de smid in een Keltisch sprookje. Het verhaal vertelt, dat ze zo mooi en wijs is dat de smid door haar geïnspireerd wordt tot het scheppen van mooie en bruikbare voorwerpen. Hij loopt zo warm voor zijn werk dat hij niet meer kan stoppen.