Zee bij le Mont St. Michelruig bos

Zoek de geest, maar zoek hem niet uit bovenzinnelijke wellust, uit bovenzinnelijk egoïsme, maar zoek hem omdat je hem onzelfzuchtig in het praktische leven, in de materiële wereld wilt toepassen.

— Rudolf Steiner (14 september 1919)

Staatsvrije school Het Vasteland

Staatsvrije school het Vasteland is een kleinschalige vrije school in Eindhoven voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vrij van overheidseisen, met kleine klassen, natuurbeleving, periode-onderwijs en veel kunstzinnige vakken, en aandacht voor elkaar.

Het Vasteland
Mimosaplein 2
5643 CJ Eindhoven
www.hetvasteland.school
Tel: 06 11335373