Het is alleen de allersterksten gegeven om de verleiding van de macht te weerstaan voordat deze volledig bezit van hen genomen heeft.

— 

Sterven is een werkwoord – Lezing door Johanna Priester

Wat weten we eigenlijk van een natuurlijk sterfproces? Geboren worden en sterven … beide hard werken? Allerlei aspecten rond leven en dood m.b.t. lichaam, ziel en geest.

Donderdag 16 november 2023 20.00-22.00 uur in het Novalis College.

Gelukkig is in onze maatschappij het taboe om openlijk over een naderde dood te praten langzamerhand doorbroken. Via boeken, films en tv worden we deelgenoot gemaakt van de het afscheid van het leven. Toch is er nog veel onbekendheid over het natuurlijke sterfproces, die allerlaatste fase die steeds meer mensen lijken te willen overslaan. Hoe die fase verloopt is heel persoonlijk: ‘je sterft zoals je geleefd hebt’ wordt wel eens gezegd.

Toch er zijn ook herkenbare tekenen die bij bijna iedere stervende verschijnen. Het kan veel rust geven als je deze tekenen herkent en begrijpt. Vanuit die rust en het daaruit voortvloeiende vertrouwen kan het sterven en rouwen gemakkelijker gedragen worden. Zou het ook zo kunnen zijn dat je na de dood ‘leeft zoals je gestorven bent?’

Johanna Priester (1956) was antroposofisch werkend huisarts in achtereenvolgens Almelo, Den Haag en Rotterdam. In 2021 ging zij met pensioen. Graag deelt ze haar ervaringen en kennis in woord en beeld. Zie www.puntjes.nu en YouTube-kanaal Johanna’s Verzamelpuntje.

Donderdag 16 november 2023 20.00-22.00 uur
Novalis College Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven

Download de originele flyer.