Wij mensen kunnen alleen in de evenwichtstoestand tussen licht en duisternis leven.

— Esoterische cyclus; Vijfde voordracht

Vertelstof – Lezing door Jan Alferink

In beweging…

Vertelstof en de ontwikkeling van het kind
– lezing door Jan Alferink

Leraren op vrijescholen vertellen verhalen in alle klassen.
Wat doen verhalen met kinderen?

Woensdag 24 april in de zaal
19.30 uur inloop
19.45 uur start

Gratis toegang voor ouders van VSB.
Anderen: vrijwillige bijdrage.

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6, 5631KB Eindhoven

Download de originele flyer.