Neem nooit meer dan wat de aarde weer aanvult.

— Mari Boine (Sami)

Lezing Antroposana – ‘Nieuwe genomische technieken’ (NGTs): iets nieuws onder de zon?

Donderdag 30 mei 2024
20.00-22.00 uur
Spreker: Diederick Sprangers (Biochemicus)

De EU heeft goede wetgeving voor genetisch gemodificeerd voedsel. Ze overweegt echter om planten bewerkt met de nieuwere genetische modificatietechnieken (aangeduid als “nieuwe genomische technieken”, NGTs) vrij te stellen van deze wetgeving, omdat de industrie daarom vraagt. De bekendste NGT is CRISPR. De NGTs zouden nauwkeuriger en daarom veiliger zijn dan de oudere technieken voor genetische modificatie (GM). We zouden ze bovendien nodig hebben om de wereldbevolking te voeden.

Bij nadere inspectie vanuit de wetenschap blijken beide argumenten onwaar te zijn. Zowel de oude als de nieuwe GM-technieken kunnen risico’s voor milieu en gezondheid opleveren; de wetgeving is bedoeld om deze risico’s te beheersen. Vanuit de antroposofie gezien moet de landbouw samenwerken met natuur en kosmos en de levenskrachten bevorderen. GM doet geen van beide. Ze biedt ook geen oplossing voor de grote problemen in de wereldvoedselvoorziening; daarvoor is een vorm van landbouw nodig die samenwerkt met de natuur en consumenten in de eigen regio bedient.

Vrijstelling van NGT-planten van de GM-wetgeving zou betekenen dat risicobeoordeling vóór marktintroductie niet meer vereist is en dat de producten geen GM- of NGT-vermelding op het etiket dragen. De Europese Commissie heeft dit voorgesteld. Het Europese Parlement heeft het met een heel kleine meerderheid aanvaard, zij het dat het de etikettering wil handhaven. De lidstaten moeten zich nog uitspreken in de Raad van de EU. Als deze ‘deregulering’ plaatsvindt, belanden we in een situatie die doet denken aan de jaren negentig, toen de agrochemische industrie ook vrijwel ongehinderd gentechvoedsel op ons bord kon brengen. Het verzet daartegen leidde tot de bestaande wetgeving. 

Download hier de originele flyer.

Let op!
Locatie: Johannes Kerk, Mercuriuslaan 1b, 5632 EE Eindhoven
Kosten €  7,59 voor leden en € 10,00 voor niet leden.