Wij mensen kunnen alleen in de evenwichtstoestand tussen licht en duisternis leven.

— Esoterische cyclus; Vijfde voordracht

Thema-avond: op weg naar Kerst

Hoe kijken we naar het verleden en wat nemen we mee de toekomst in?

Woensdag 29 november
Inloop 19.30 uur  – start 20.00 uur
Novalis College Eindhoven

Dat zijn onderwerpen die we tijdens de thema-avonden bevragen. Het is fijn om samen te komen en ons te verdiepen in de achtergronden van het onderwijs op het Novalis College en de jaarfeesten die gevierd worden. 

De dagen worden korter en het is vroeg donker. We gaan op weg naar kerst. Op het Novalis College vieren we het kerstfeest en in de adventtijd wordt elke week gestart met een gezamenlijke bijeenkomst van de leerlingen en docenten in de aula. 

We willen als ouderraad van het Novalis College op deze eerste thema-avond de ouders meenemen de kersttijd in. Dat gaan Wim Wensink en Danielle van Dijk doen.

Download de originele flyer met informatie.

Download de lezinginformatie.

Oud-docent Wim Wensink gaat vertellen over de periode Sterrenkunde/Astronomie die leerlingen op school in klas 7 en klas 11 krijgen. Wim vertelt wat er aan bod komt tijdens deze periode en waarom deze periode gegeven wordt op school.

Van sterrenkunde is het een kleine stap naar de ster van Bethlehem. Deze verwijst naar het licht van een nieuwe dag. Het is de ster die hoop geeft. Zo vonden de drie koningen de weg naar Jozef en Maria en hun kindje Jezus. 

Over Maria weet Danielle van Dijk veel te vertellen. Als oud docent aan de Vrije School in Zeist, waar ze ruim 40 jaar werkzaam is geweest, schreef ze diverse boeken over het leven van Maria Magdalena. Danielle zal spreken over de 2 Maria’s, Maria de moeder en Maria Magdalena. In aanloop naar de conferentie over sterke vrouwen – op 3 februari 2024 zal ze deze thema avond rondom Kerst vertellen over haar zoektocht en de kracht van de vrouw door alle tijden heen. 

Rondom Pasen en Sint Jan zal er nogmaals een thema-avond zijn. We hopen veel van u te ontmoeten!