In China is het gebruik van de tablet afgeschaft vanwege toename van myopie (bijziendheid)

— Michaële Glöckler

Actuele berichten

Bekijk hieronder de recente nieuwsberichten van Antroposofie Eindhoven.