Het is alleen de allersterksten gegeven om de verleiding van de macht te weerstaan voordat deze volledig bezit van hen genomen heeft.

— 

Actuele berichten

Bekijk hieronder de recente nieuwsberichten van Antroposofie Eindhoven.

Thema-avond: op weg naar Kerst

Hoe kijken we naar het verleden en wat nemen we mee de toekomst in?

Woensdag 29 november
Inloop 19.30 uur  – start 20.00 uur
Novalis College Eindhoven

Dat zijn onderwerpen die we tijdens de thema-avonden bevragen. Het is fijn om samen te komen en ons te verdiepen in de achtergronden van het onderwijs …

Lees meer »

Vooraankondiging Culturele Avond Mercuur

Er bestaat een lange traditie dat Mercuur ‘Culturele Avonden’ organiseert.
Cultuurbeleving heeft zowel actief als passief een positieve invloed op onze gezondheid.
De avond zal plaatsvinden op de Vrije School Brabant op 13 december van 19.30 tot 21.30 uur met nazit.

De Culturele Avond wordt georganiseerd in Kerstsfeer. Het Mercuurkoor zal haar opwachting …

Lees meer »

Bericht uit Zuid-Amerika

Notfallpädagogik: over de hele wereld stijgt de vraag

Enkele maanden van dit jaar waren mijn vrouw Ina Winkler en ikzelf op reis in Zuid-Amerika. In verschillende landen hebben wij diverse vrijescholen bezocht. De Waldorf-beweging is in het hele continent aan het groeien. Graag doe ik verslag van enkele bijzondere projecten op dit continent. Een eerste …

Lees meer »

Sterven is een werkwoord – Lezing door Johanna Priester

Wat weten we eigenlijk van een natuurlijk sterfproces? Geboren worden en sterven … beide hard werken? Allerlei aspecten rond leven en dood m.b.t. lichaam, ziel en geest.

Donderdag 16 november 2023 20.00-22.00 uur in het Novalis College.

Gelukkig is in onze maatschappij het taboe om openlijk over een naderde dood te praten langzamerhand doorbroken. …

Lees meer »

Euritmie in Verbinding met gestorvenen

Euritmie in Verbinding met gestorvenen – Martine Meursing
…Voorbij de stille grond….

U bent hartelijke welkom op zaterdag 4 november in Eindhoven.

Het Corriente Ensemble toont een euritmisch muzikaal programma, speciaal voor het verzorgen van onze verbinding met gestorvenen gemaakt.
Met een inleiding vooraf.

In de bijgevoegde flyer …

Lees meer »