De mens verlaat de aarde om, zoals men zegt, zijn woonplaats te verruilen voor de hemel. Christus verliet de hemel, zijn woonplaats, om deze te verruilen voor de aarde

— Rudolf Steiner (3 oktober 1913)

Oproep/noodkreet van de redactie!

De website antroposofie-eindhoven.nl biedt in navolging van de vroegere papieren “wegwijzer” een schat aan informatie over alles wat er – geïnspireerd vanuit de antroposofie – in de regio Zuidoost-Brabant aangeboden wordt. Van Vrije Scholen tot Biologisch Dynamische Landbouw, van gezondheidszorg tot religieuze vernieuwing en nog veel meer.
Bovendien is er een maandelijkse Nieuwsbrief met agenda, waarin alle activiteiten, zoals workshops, open dagen, lezingen, cursussen etc. vermeld zijn, die in de komende 4- 6 weken plaatsvinden.
Website en Nieuwsbrief worden al vele jaren door mij, Koen Brantjes, verzorgd. Na 10 jaar wil ik mijn werkzaamheden beëindigen. Dat betekent dat er na de zomer geen Website en Nieuwsbrief meer zal zijn.
Het zou echt een groot gemis zijn als Website en Nieuwsbrief zouden ophouden te bestaan. Vraag daarbij is of dit werk nog wel geheel door vrijwilligers gedaan kan worden.
Daarom vragen wij mensen om in een groepje met ons mee te denken hoe continuïteit naar de toekomst gerealiseerd kan worden.
Vindt u ook dat Website en Nieuwsbrief moeten voortbestaan en bent u geïnteresseerd om mee te denken hoe we dit kunnen realiseren? Laat het ons weten via het contactformulier op de website antroposofie-eindhoven.nl of stuur een mail naar info@antroposofie-eindhoven.nl.

Dan zullen wij daarna een bijeenkomst organiseren om de situatie en mogelijkheden concreet met u te bespreken.

Koen Brantjes
Koos van der Haak