Wij mensen kunnen alleen in de evenwichtstoestand tussen licht en duisternis leven.

— Esoterische cyclus; Vijfde voordracht

Dankbaarheid – door Koen Brantjes

Er zijn in het leven heel veel redenen voor dankbaarheid, in samenhang met al wat ons omgeeft. Wie en wat we in onze leefwereld tegenkomen draagt wezenlijk bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. En zelfs aan ons leven zelf.

Dank dus aan mijn ouders, broer en zussen en familie, dat ze mij een warm nest geboden …

Lees meer »

Der Jasager – der Neinsager.*)

In het land heerst een epidemie waartegen nog geen medicijn gevonden is. Een van de zieken is de moeder. De leraar van haar enige zoon komt afscheid nemen. Hij gaat met enkele studenten een reis maken over de bergen naar de grote stad waar knappe artsen zijn. Hij hoopt daar een geneesmiddel te vinden. Het …

Lees meer »

Ita Wegman 

Korte toespraak door Hans van Tol ter gelegenheid van het verschijnen van de antroposofische gezondheidskalender op 13 november 2020

Rudolf Steiner kiest vaak het klinisch therapeutisch instituut van Frau Dr. Wegman als voorbeeld hoe de antroposofische geneeskunde het beste tot zijn recht komt. Hij vertelt dan over haar bijzondere moed om te genezen, een vaardigheid …

Lees meer »