Een vereiste is dat de mens innerlijk een geestelijk inzicht ontwikkelt, waarmee hij zich even hoog in de bovennatuur verheft als hij met zijn ondernatuurlijke technische activiteit onder de natuur gezonken is.

— Rudolf Steiner (kerngedachte 184)

Lezing ‘Michaël en de toekomst van de wetenschap’ door Jesse Mulder

Michaël en de toekomst van de wetenschap”

Jesse Mulder zal op maandag 2 oktober de lezing met deze titel verzorgen. Deze lezing wordt georganiseerd door de ledengroep van de Antroposofische Vereniging in Eindhoven ter gelegenheid van de Michaelsbezinning.

Maar al te gemakkelijk projecteren wij mensen van onze moderne tijd onze huidige vorm van mens-zijn, onze huidige vorm van denken, voelen, en willen, op andere tijden. Mensen van vroeger waren in de basis net zo als wij, alleen primitiever, nog niet zo ver als wij nu zijn op wetenschappelijk en technisch gebied, nog verstrikt in allerlei bijgeloof etc. En mensen later zullen ook in de basis net zo zijn als wij nu, alleen geavanceerder, veel verder dan wij op wetenschappelijk en technisch gebied. De antroposofie herinnert ons er echter aan dat we als mensheid een heuse bewustzijnsontwikkeling hebben doorgemaakt, en dat ons huidige ‘wetenschappelijke’ denken er niet zozeer is omdat we daarmee dichter bij de waarheid komen maar eerder omdat we daaraan een heel bepaalde, sterk individualistische, bewustzijnsvorm kunnen doormaken — eentje die past bij het ’tijdperk van de bewustzijnsziel’ (vanaf ca. 15e eeuw). In het tijdperk dat daarop zal volgen (vanaf ca. 36e eeuw) zal wat nu wetenschappelijk denken is gemetamorfoseerd kunnen worden naar weer een heel andere bewustzijnsvorm. Waar echter vroeger dergelijke metamorfosen in zekere zin ‘vanzelf’ gebeurden, zal de komende ontwikkelingsstap sterk afhangen van het individuele engagement van de mensen zelf. In onze huidige tijd is het Michael die ons ertoe oproept ons van deze opgave bewust te worden.

Tijdstip: van 19.30-21.30
Plaats: Novaliscollege , Sterrenlaan 16
Bijdrage : Wij stellen een vrijwillige bijdrage zeer op prijs.

Info: Henk Verboom, 06-15054471. E: henkwillemverboom@gmail.com.

Dr. Jesse Mulder is cum laude afgestudeerd als filosoof en als onderzoeker en docent verbonden aan de universiteit Utrecht. In het boek ‘Toekomst van de Aarde’ van Bastiaan Baan schreef hij twee hoofdstukken ; in relatie met het onderwerp schreef hij een inleiding van 43 pagina’s In de uitgave Wetenschap & wereldbeeld; het spirituele perspectief met vertaalde teksten van Rudolf Steiner. Recent is het boekje  Antroposofie DOEN? uitgekomen.