Tegenwoordig verloopt het denken bij veel mensen al heel automatisch.[…] Je merkt hoe in deze tijd de mensen als een automaat de ene gedachte uit de andere kunnen laten voortkomen.

— Rudolf Steiner (1 juli 1924)

Onderzoek je eigen bodem (workshop)

Op zondagen 27 oktober, 3 november of 10 november 2019 vindt onder leiding van Gerard Hotho op de Genneper Hoeve in Eindhoven een dagvullende praktische workshop plaats waarin u uw eigen bodemmonster van uw moestuin of achtertuin onderzoekt met de uit de antroposofische wetenschap komende chromatografie. De chromatografie geeft inzicht in zaken als doorluchting en waterhuishouding van de bodem, de bodemchemie, het bodemleven en vele andere zaken. Er zijn ook presentaties over de chromatografie als methode en over het lezen van de chroma’s. Voor meer informatie kijk op www.bio-research.nl onder diensten/workshops

Plaats een reactie
Reacties worden eerst ter beoordeling voorgelegd aan onze redactie alvorens deze worden geplaatst