Een vroegere natuurbeschouwing bevatte nog de geest, waarmee de oorsprong van de menselijke ontwikkeling verbonden is. Allengs is deze geest uit de natuurbeschouwing verdwenen; de puur ahrimanische geest is daar ingetrokken en van daaruit overgevloeid in de technische cultuur.

— Rudolf Steiner (12 april 1925(!))

Fysiotherapie het Koetshuis

Antroposofische Fysiotherapie kan een eerste stap zijn op weg naar bewustwording en het vinden van een nieuw evenwicht tussen rust en activiteit. Het gesprek, de ritmische massage en de oefeningen versterken het voelend waarnemen. Dit heeft een helend effect op de cliënt.

Bij ritmische massage ontstaat dit, doordat de handgrepen met veel aandacht en in een bepaald ritme uitgevoerd worden, zodat de cliënt ze met z’n aandacht kan volgen. Verstoringen in het evenwicht tussen spanning-ontspanning en warmte-koude worden voelbaar, voor cliënt en fysiotherapeut. De massage wordt ondersteund met een bijenwaspakking en warmtezakjes, waarmee de cliënt na de massage mag blijven liggen. Juist in deze rustfase kan de massage zijn werk doen.
Voor meer informatie zie de website nvaf.info

Andere toegepaste therapie vormen zijn Shantala massage, Mobilizing Awareness en Autogene training.

Autogene Training kan zowel individueel als in groepsverband geleerd worden. Dit is een ontspanningstechniek, die het mogelijk maakt een omschakeling in het autonome zenuwstelsel te bewerkstelligen, waardoor men in korte tijd tot een diepe ontspanning kan komen.

Mobilizing Awareness wordt onder de naam Bewust Beter Bewegen in cursusvorm aangeboden.

Zie voor meer informatie www.fysiotherapiehetkoetshuis.nl of bel 06-21613077.

In de praktijk kunt u ook een supervisietraject volgen om zicht te krijgen op de uw eigen wijze van werken met mensen. Zowel individuen als organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden. Supervisie is een leertraject voor mensen die met mensen werken, bv. werkers in de gezondheidszorg of in het onderwijs, zie www.supervisiehetkoetshuis.nl of bel 06-21613077.

Het Kompassiespel is een bordspel waarin je op een speelse wijze op zoek gaat naar je innerlijk kompas. Filosofische spreuken, sprookjes, mythen en sagen wijzen je de weg. Het spel wordt gespeeld met 3 tot 6 personen gedurende 3 dagdelen. Neem contact op met Gea voor meer informatie.

De behandelingen, de cursussen, het spel en de supervisie worden gegeven in het sfeervolle koetshuis naast de pastorie waar Vincent van Gogh gewoond heeft, aan de Berg in Nuenen. De rust in deze omgeving versterkt het effect van behandeling en training.

Gea Smit, tel.06-21613077