De volledige mystieke ervaring is: je beleeft God in de meest totale eenzaamheid, in de meest absolute eenzaamheid. Alleen met God beleef je jezelf.

— Rudolf Steiner (Inzicht in het mysterie van Golgotha. blz.184)

Studie- en ontmoetingscentrum voor antroposofie Eindhoven (Oloid)

Oloid heeft als doel:

. het op weg helpen van geïnteresseerden in antroposofie
. samen met degenen die zich al langer met antroposofie bezighouden werken aan verdieping Dit kan gebeuren door een gesprek, een werkbijeenkomst, een cursus, een voordracht…

We zijn niet zomaar tot de naam Oloid gekomen.
Oloid is de naam van een geometrische vorm. Wanneer je een dergelijke vorm op een aflopend vlak legt beweegt deze zich waggelend rond een middenlijn naar beneden.
Deze zoekende beweging, tussen de uitersten, komt overeen met waar we met Oloid voor staan – we zijn samen (onder)zoekend op weg.

Onze ervaring is dat wanneer je met een vraag over iets rondloopt en deze vraag uitspreekt al gauw blijkt dat je niet de enige bent met deze vraag. Of, dat het uitspreken van deze vraag bij anderen ook iets wakker roept. Dit kan een reden zijn om er met elkaar over in gesprek te gaan, een werkbijeenkomst te organiseren, samen een boek te lezen, enz. De organisatoren van Oloid willen graag een mogelijkheid bieden om samen naar een geschikte vorm te zoeken om met de vraag aan de slag te gaan. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het tot uitvoering brengen van deze activiteit. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar kunnen ook de betrokkenheid in of bij de antroposofische gemeenschap vergroten.

Maar, helaas zien wij ons door de corona op dit moment nauwelijks in staat iets te organiseren. De enige mogelijkheid die wij zien is het vormen van een gespreksgroep die uit maximaal 6 personen bestaat.

Wanneer daar belangstelling voor is horen we dat graag.

We nodigen iedereen van harte uit om met ideeën te komen!

e-mail: antroposofieeindhoven@gmail.com

Jan Kranen, 06 29260948
Tineke Brantjes, 06 22933130