ruig bosZee bij le Mont St. Michel

Vreemd is onze situatie op aarde. Ieder van ons komt voor een kort verblijf, niet wetend waartoe, en toch soms naar het lijkt omwille van een Goddelijke bedoeling.

— Albert Einstein

Studiecentrum voor antroposofie Eindhoven

Het studiecentrum heeft als doel mensen met belangstelling voor antroposofie op weg te helpen en voor mensen die al langer met antroposofie bezig zijn de mogelijkheid tot verdieping te bieden. Dat gebeurt door middel van voordrachten en cursussen.
Omdat wij als organisatoren van het studiecentrum graag aansluiten bij waar de vragen liggen hebben we voor de volgende aanpak gekozen.
Wanneer je zodanig geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp dat je er graag een voordracht of cursus over in Eindhoven zou willen volgen is het mogelijk dit te kenbaar te maken bij het studiecentrum. We kunnen daar dan samen over in gesprek gaan en er zal je dan gevraagd worden mee te helpen deze cursus of voordracht te organiseren en ook of je nog 2 vrijwilligers
meebrengt. Het studiecentrum ondersteunt vervolgens het proces met het zoeken van een spreker of cursusleider, de PR, het zoeken en regelen van de locatie en de financiële afhandeling.
We hopen hiermee een mogelijkheid te krijgen tot aansluiting bij actuele vragen en tot meer betrokkenheid van de mensen die interesse hebben in wat er in antroposofisch Eindhoven gebeurt.
Laat je niet afschrikken, denk niet dat je dit niet kunt, maar kom! Het is niet moeilijk, het kost alleen wat tijd. Je wordt erbij geholpen.

Xandra Diender, Ineke van der Looij, Tineke Brantjes

e-mailadres: antroposofieeindhoven@gmail.com

tel.06 22 933130