Respect voor het individu is het fundament van een menswaardige beschaving.

— Emmanuel Macron

Vernieuwde website en Wegwijzer 3.0

In 1994 verscheen de eerste Wegwijzer over de antroposofische initiatieven en activiteiten in de regio Eindhoven. Op papier in een keurig boekje. Daarbij ook een agenda, niet erg actueel omdat het immers in augustus het volledige programma van de volgende twaalf maanden moest omvatten.

Met de ontwikkeling van het internet werd het mogelijk om de gegevens steeds actueel te houden. Daartoe werd in 2013 vanuit de papieren Wegwijzer de website antroposofie-eindhoven.nl ontwikkeld. Hiermee kon de agenda van dag tot dag bijgewerkt worden.  De website werd redelijk goed bezocht maar vooral door mensen van buiten de antroposofische wereld, die er informatie in vonden. De intimi kwamen minder vaak terug, vermoedelijk omdat er niet steeds nieuws te melden was. Intussen werd deze laatste categorie steeds op de hoogte gehouden door een veelvoud aan aankondigingen van activiteiten in de regio.

De ontwikkeling is de afgelopen jaren verder gegaan: het gebruik van internet, eerst vooral op de desktop, is grotendeels overgenomen door de smartphone en de tablet. De website werkte niet goed op dat beeldformaat en zodoende groeide de behoefte aan aanpassing. Deze is er nu en we hebben de gelegenheid te baat genomen om onze service uit te breiden.

Om actuele verspreiding van de antroposofische agenda van de regio te organiseren gaan we een nieuwsbrief uitbrengen  met daarin de verwachte activiteiten voor de komende maand of maanden. We streven ernaar om de e-mailbrief circa tweemaal per maand te versturen en met daarin een link naar uitgebreider nieuws. Ook andere actuele onderwerpen kunnen er in vermeld worden voor zover deze van belang kunnen zijn voor de (antroposofische) regio.

Voor de nieuwsbrief kunt u zich op deze site opgeven met uw e-mailadres. U krijgt dan een mail ter bevestiging. U kunt zich op elk moment afmelden wanneer u de brief niet meer wilt ontvangen. We zullen de adresgegevens uiteraard goed afschermen en nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze gegeven zijn.

Voor deze keer hebben we gebruik mogen maken van de adresgegevens van de Antroposofische Vereniging in de regio en van de adressenlijst met geïnteresseerden vanuit het Studiecentrum. De brief is vanuit hun adressenbestand verzonden. We hopen dat u zich naar aanleiding hiervan voor de nieuwsbrief op de website wilt aanmelden. In de toekomst zal de mailing van deze en andere organisaties door middel van onze nieuwsbrief verspreid gaan worden. Alleen door u actief aan te melden gaat u deze nieuwsbrief ontvangen.

Graag horen wij hoe de nieuwe website en de nieuwsbrief u bevallen. Uw reactie komt bij de redactie binnen en deze bepaalt of het zinvol is om deze met anderen te delen. Dat geldt voor al uw reacties op artikelen en aankondigingen.