Een mens zou iedere dag van zijn leven naar muziek moeten luisteren, een gedicht lezen, een mooi schilderij bekijken, opdat de dagelijkse zorgen het gevoel voor schoonheid, dat God de menselijke ziel gegeven heeft, niet verloren doen gaan.

— Goethe

Studiecentrum

Studiecentrum Oloid heeft als doel:

. het op weg helpen van geïnteresseerden in antroposofie
. samen met degenen die zich al langer met antroposofie bezighouden werken aan verdieping Dit kan gebeuren door een gesprek, een werkbijeenkomst, een cursus, een voordracht…

We zijn niet zomaar tot de naam Oloid gekomen.
Oloid is de naam van een geometrische vorm. Wanneer je een dergelijke vorm op een aflopend vlak legt beweegt deze zich waggelend rond een middenlijn naar beneden.
Deze zoekende beweging, tussen de uitersten, komt overeen met waar we met Oloid voor staan – we zijn samen (onder)zoekend op weg.

Onze ervaring is dat wanneer je met een vraag over iets rondloopt en deze vraag uitspreekt al gauw blijkt dat je niet de enige bent met deze vraag. Of, dat het uitspreken van deze vraag bij anderen ook iets wakker roept. Dit kan een reden zijn om er met elkaar over in gesprek te gaan, een werkbijeenkomst te organiseren, samen een boek te lezen, enz. De organisatoren van Oloid willen graag een mogelijkheid bieden om samen naar een geschikte vorm te zoeken om met de vraag aan de slag te gaan. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het tot uitvoering brengen van deze activiteit. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar kunnen ook de betrokkenheid in of bij de antroposofische gemeenschap vergroten.

Voorlopig jaarprogramma voor 2021-2022 van Oloid

Dit programma staat nog niet vast en is mede afhankelijk van de Covid-ontwikkelingen.
Kijk voor actuele informatie in de Nieuwsbrief
Alle informatie komt natuurlijk ook op deze website.

Workshops:
• Architectuur beleven — Pieter van der Ree                                               13 nov. 2021
• Antroposofische onderzoeksmethode Kristallisatie — Gerard Hotho  voorjaar 2022
• Ervaring aan een kunstwerk — Tineke Brantjes                                       voorjaar 2022

Voordrachten:
• Avond over de Graal — Francis van Maris                                               26 jan. 2022

Gespreksgroepen:
• Wat is antroposofie — 3 avonden herfst 2021
• Werkgroep over boek “De strijd om het mens-zijn” van R. Steiner – 1x per maand vanaf 5 okt. 2021

We nodigen iedereen van harte uit om met ideeën te komen!

e-mail: antroposofieeindhoven@gmail.com

Jan Kranen, 06 29260948
Tineke Brantjes, 06 22933130