Zee bij le Mont St. Michel

En zo is het in de geest van de manicheïsche leer om voorstellingen te vormen die niet enkel gedachten zijn, maar die machtig genoeg zijn om in de werkelijke uiterlijke natuur in te grijpen, om in de uiterlijke natuur ook een rol te spelen.

— Rudolf Steiner (19 april 1917)

Studiecentrum Oloid

Oloid – Studie- en ontmoetingscentrum voor antroposofie in Eindhoven

ARCHITECTUUR BELEVEN

Zoals iedereen in zal zien vervalt de dag “Architectuur beleven” op 28 maart.

Wij zijn met Pieter van der Ree in gesprek om hier een andere datum voor te vinden.

Zodra deze bekend is zal dit op deze plaats bekend worden gemaakt.

We wensen iedereen veel goeds in deze bijzondere en veelal niet makkelijke tijd.

Jan Kranen en Tineke Brantjes