Men moet niet denken dat wat moet worden nagestreefd van vandaag op morgen bereikt kan worden. Men zal hiervoor de tijd moeten nemen.

— Rudolf Steiner (mededelingenblad, 17 februari 1924)

Studiecentrum Oloid

Studiecentrum Oloid is in mei 2022 in overleg met de de zogenoemde Koepel opgeheven. Mede onder invloed van de gedwongen inactiviteit door de corona-pandemie zijn er geen initiatieven meer geweest en de organisatoren hebben te weinig vraag naar lezingen en workshops ontmoet om energie in nieuwe projecten te steken. Misschien voelt iemand zich geroepen om de draad weer op te pakken. We helpen je graag op weg.

Studiecentrum Oloid heeft als doel:

. het op weg helpen van geïnteresseerden in antroposofie
. samen met degenen die zich al langer met antroposofie bezighouden werken aan verdieping Dit kan gebeuren door een gesprek, een werkbijeenkomst, een cursus, een voordracht…

We zijn niet zomaar tot de naam Oloid gekomen.
Oloid is de naam van een geometrische vorm. Wanneer je een dergelijke vorm op een aflopend vlak legt beweegt deze zich waggelend rond een middenlijn naar beneden.
Deze zoekende beweging, tussen de uitersten, komt overeen met waar we met Oloid voor staan – we zijn samen (onder)zoekend op weg.

Onze ervaring is dat wanneer je met een vraag over iets rondloopt en deze vraag uitspreekt al gauw blijkt dat je niet de enige bent met deze vraag. Of, dat het uitspreken van deze vraag bij anderen ook iets wakker roept. Dit kan een reden zijn om er met elkaar over in gesprek te gaan, een werkbijeenkomst te organiseren, samen een boek te lezen, enz. De organisatoren van Oloid willen graag een mogelijkheid bieden om samen naar een geschikte vorm te zoeken om met de vraag aan de slag te gaan. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het tot uitvoering brengen van deze activiteit. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar kunnen ook de betrokkenheid in of bij de antroposofische gemeenschap vergroten.

 

Jan Kranen en Tineke Brantjes

antroposofieeindhoven@gmail.com