Dogmatiek op welk gebied dan ook zal door de Antroposofische Vereniging niet worden toegelaten.

— Statuten van de Antroposofische Vereniging, artikel 9.

Studiecentrum Oloid

Studiecentrum Oloid heeft als doel:

. het op weg helpen van geïnteresseerden in antroposofie
. samen met degenen die zich al langer met antroposofie bezighouden werken aan verdieping Dit kan gebeuren door een gesprek, een werkbijeenkomst, een cursus, een voordracht…

We zijn niet zomaar tot de naam Oloid gekomen.
Oloid is de naam van een geometrische vorm. Wanneer je een dergelijke vorm op een aflopend vlak legt beweegt deze zich waggelend rond een middenlijn naar beneden.
Deze zoekende beweging, tussen de uitersten, komt overeen met waar we met Oloid voor staan – we zijn samen (onder)zoekend op weg.

Onze ervaring is dat wanneer je met een vraag over iets rondloopt en deze vraag uitspreekt al gauw blijkt dat je niet de enige bent met deze vraag. Of, dat het uitspreken van deze vraag bij anderen ook iets wakker roept. Dit kan een reden zijn om er met elkaar over in gesprek te gaan, een werkbijeenkomst te organiseren, samen een boek te lezen, enz. De organisatoren van Oloid willen graag een mogelijkheid bieden om samen naar een geschikte vorm te zoeken om met de vraag aan de slag te gaan. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het tot uitvoering brengen van deze activiteit. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar kunnen ook de betrokkenheid in of bij de antroposofische gemeenschap vergroten.

Voorlopig jaarprogramma van Oloid 

Dit programma staat nog niet vast en is mede afhankelijk van de Covid-ontwikkelingen.
Kijk voor actuele informatie in de Nieuwsbrief.
Deze informatie komt natuurlijk ook op deze website. 

Workshops:

  • Antroposofische onderzoeksmethode Kristallisatie —  Gerard Hotho          april 2022             
  • Ervaring aan een kunstwerk                                —  Tineke Brantjes              22 maart 2022

Voordracht:

  • Parzival en de Graal. De weg naar buiten gaat binnendoor  — Francis van Maris   26 jan. 2022

Gespreksgroepen:

  • Wat is antroposofie                                                                                                      15 maart 2022

 

Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom,…nieuwe medewerkers en -denkers eveneens. 

Jan Kranen en Tineke Brantjes

antroposofieeindhoven@gmail.com