De mens heeft weergaloze moed nodig om af te dalen in zijn eigen afgrond.

— Yeats

Schrijven en ontwikkelen van het levensboek

AORTA wil graag het initiatief nemen voor het organiseren van een workshop:

HET SCHRIJVEN en ONTWIKKELEN van het LEVENSBOEK.

De bedoeling die in deze workshop aan de orde komt is meervoudig: naast het biografische gedeelte is het ook de bedoeling om het levensboek vorm te geven met datgene wat ieder individueel van belang vindt om een beeld te schetsen van haar/zijn leven. Bijvoorbeeld met foto’s, brieven, knipsels, etc. Het oogmerk is met name ook gericht op de betekenis die dit “levensboek” kan hebben voor de omringende personen en ook na het afscheid van dit leven kan worden gebruikt om bij naasten herinneringen levend te kunnen houden.

AORTA heeft positieve ervaring opgedaan met een studiegroep Karma, waar we praktisch 3 jaar met elkaar intensief hebben gewerkt.

De bedoeling is dat we deze bijeenkomsten organiseren op de vrijdagmiddag, met een frequentie van 3 weken onder begeleiding van iemand die thuis is in het biografische werk.

Locatie: de zolder van Mercuur.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers. Vooralsnog gaan we er van uit, rekening houdend met vakanties, dat we hier een jaar aan gaan werken, maar het groepsproces, zal daar zeker ook een rol in spelen.

Kosten: Op dit moment is dat nog niet te overzien. Zodra duidelijk is hoeveel deelnemers zich hiervoor aanmelden en wie de begeleiding zal gaan doen zullen we een begroting opstellen en de prijs per deelnemer vaststellen.

Om een idee te krijgen van de belangstelling willen we u vragen een mailtje te sturen naar: henkwillemverboom@gmail.com. In principe zullen we dan een bijeenkomst met de belangstellenden organiseren, met degene die deze workshop gaat begeleiden, waarna we in overleg tot actie over kunnen gaan.