We kunnen het verloop van de historische ontwikkeling van de mensheid gedurende bijna zes millennia alleen goed begrijpen als we in aanmerking nemen dat aan de ene pool een incarnatie van Lucifer staat, in het midden de incarnatie van Christus, en aan de andere pool een incarnatie van Ahriman.

— Rudold Steiner (27 oktober 1919)

Inventarisatie onderzoek huisvesting regio Eindhoven

De redactie ontving onderstaande brief met het verzoek om deze in de regio te verspreiden:

 “Huis voor werkzaamheid Antroposofie” (voorlopige werktitel)

Beste lezer,

Aan geïnteresseerden in de antroposofie willen wij het volgende onder aandacht brengen.

 Inleiding.

Bij de laatste twee koepelbijeenkomsten klonk de vraag of er draagvlak zou kunnen zijn voor verbetering/vernieuwing van de huisvesting binnen de antroposofische deelgebieden. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk die je je voor kunt stellen met verschillende doelen en/of subdoelen.

Het idee is ontstaan om in de regio Eindhoven een plek te zoeken, waar antroposofisch werkenden en/of geïnteresseerde groepen en mensen samen kunnen komen en hun thuisbasis hebben. Zo zou de plek alleen uit een ruimte kunnen bestaan om samen te komen (met een drankje). Maar ook voor kleine groepen, waar voordrachten en workshops kunnen worden gehouden. Het kan ook groter worden gedacht: groepen en therapeuten kunnen er ruimtes huren voor het uitvoeren van hun  activiteiten. Misschien met een zaal voor voordrachten of uitvoeringen voor grotere gezelschappen. Wellicht ook een plaats met woningen voor senioren. Zo zijn er nog genoeg andere wensen denkbaar.

De vraag aan jullie, lezers, is om op te schrijven, waar bij jullie – als groep, als therapeut, als geïnteresseerde in de antroposofie – behoefte aan bestaat. Onze werkgroep zal in eerste instantie op grond van de informatie nagaan of er een gemeenschappelijk gedragen behoefte aan een huis van de antroposofie in de regio Eindhoven bestaat en zo ja, hoe deze behoefte er uit ziet. In tweede instantie kunnen we dan gaan kijken naar de realisatie.

Onderzoeksgroepje.

Onze groep bestaat uit Martine Meursing, Henk Verboom en Hans van Tol. Met zijn drieën zijn wij bereid om te onderzoeken wat er zou kunnen, willen en worden m.b.t. huisvesting in de regio Eindhoven.

We willen graag vragen of je mee wilt werken. Onderstaande vragen hebben we samengesteld voor een oriëntatie.We kozen er voor om ruim de tijd te geven voor het invullen, omdat we ons realiseren dat dit nodig is. Het goed beantwoorden vraagt ons inziens veel overleg en gesprek onderling.

Nota bene: Je bent ook welkom om je aan te sluiten als je graag in ons groepje mee wilt denken. Zo zoeken wij ook naar vervangers van Ineke en Gerard, die de initiatiegroep verlaten hebben.

Vragen.

  1. Voor de individuele praktijk: Wat lijkt jou zinvol qua doelen voor een “Huis voor werkzaamheid Antroposofie” in Eindhoven? Wat zou jij er willen “halen” of “brengen” als het bestond? Kun je je voorstellen je eigen ruimte van nu los te laten om in zo’n huis een plek in te nemen, of/en met anderen te delen?
  1. Als jij zou participeren, wat zou je daarvoor “nodig” hebben als werkende aldaar?
  1. Wil je een beetje fantaseren over welke activiteiten er in zo’n huis bij elkaar gebracht kunnen worden? (Je kunt dit doen met anderen of/en in groepjes. Ook kan je ons hierover bellen.) Vertel ons ten slotte het resultaat.
  1. Organisatie: wat zou voor jullie organisatie (school/ therapeuticum/ kerk etc.) zo’n huis kunnen betekenen? Wat zou van meerwaarde kunnen zijn? Welk gebied (gebieden) zou zo`n huis kunnen verzorgen waar jullie baat bij hebben? Of actief in zouden willen en kunnen participeren?
  1. Als het om financiën gaat: Ben jij of jouw organisatie bereid en/of instaat om financieel te participeren in het verkrijgen van de huisvesting? Zie je ergens potjes geld?
  1. Heb je mogelijk suggesties voor een geschikte locatie? Of een idee over een mogelijkheid om te participeren in een al bestaande ruimte?
  1. Heb je ideeën over het beheren en exploiteren van zo’n “Huis voor werkzaamheid Antroposofie
  1. Heb je suggesties of kanttekeningen bij dit initiatief?

Wij koppelen aan jullie terug wat er aan reacties is gekomen.

Zo houden we jullie graag op de hoogte.

 

Wil je je reactie voor 1 augustus mailen naar

Martine.meursing@hotmail.com

Je kunt ook een van ons drieën bellen als je het handiger vindt om het mondeling te delen.(vraag 3)

Martine: 06-33586351
Hans:     06-30450304
Henk:     06-15054471