‘In mijn lot was ik niet alleen, de wereld heeft in wat ik beleefd heb ingegrepen. Ik heb het een of ander gewild; in mijn willen is de wereld binnengestroomd.’

— Rudolf Steiner (13 juli 1924)

Inclusiviteitsstatement bestuur Antroposofische Vereniging

Omdat niet ieder die lid is van de Antroposofische Vereniging of die geïnteresseerd is in antroposofie dit statement zal lezen op de website van de vereniging hebben we het overgenomen en ook op onze antroposofische website geplaatst. Door het te plaatsen conformeren we ons met wat hier benoemd wordt. 

De Antroposofische Vereniging distantieert zich van alle vormen van discriminatie. Ze streeft ernaar zo inclusief mogelijk te zijn en wil sociale structuren bevorderen die de waardigheid van de mens en de aarde centraal stellen. Ze ziet elk mens als een individualiteit en ziet de mensheid gerealiseerd in verscheidenheid en diversiteit.

De Antroposofische Vereniging is een kosmopolitische vereniging van individuen en gaat uit van inclusiviteit. Dit betekent dat het lidmaatschap open staat voor iedereen die zich er verder in wil verdiepen, zich aangesproken voelt, of antroposofie wil ondersteunen in de wereld. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt naar gender, cultuur, religie, etniciteit of anderszins.

De antroposofie, gerealiseerd door Rudolf Steiner, probeert de mens te begrijpen als een wezen van lichaam, ziel en geest. Zij ziet zichzelf als een geesteswetenschap en richt zich op de individuele vrijheid en zelfsturing, die tegelijkertijd de ander in diens wezen herkent en respecteert. De waarneming van ieder mens in diens individuele ontwikkeling naar lichaam, ziel en geest leidt tot een ervaring van onszelf en van de ander als wezens in ontwikkeling.

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland en ook het bestuur van de overkoepelende Algemene Antroposofische Vereniging in Zwitserland committeert zich aan de pluraliteit van de Vereniging. Zij distantieert zich van alle vormen van discriminatie en wil sociale structuren bevorderen die de waardigheid van de mens en van de aarde centraal stellen.

De Antroposofische Vereniging houdt zich bezig met het ontvouwen van culturele diversiteit, talen en vormen, en met het stimuleren van verschillende manieren om antroposofie te individualiseren en te leven. In deze visie manifesteert zich de mensheid in verscheidenheid, in de erkenning van die verscheidenheid en in het voortdurend ja zeggen tegen de wereld zoals die verschijnt.

De antroposofische beweging vindt haar realisatie in de wereldwijd verspreide instellingen zoals scholen, sociale en therapeutische voorzieningen, biologisch-dynamische boerderijen, kunstopleidingen, ziekenhuizen, enz. Deze instellingen hebben de intentie om humane levensvormen te bevorderen in de respectievelijke cultuur en sociale omstandigheden, die de integriteit van elk individu beschermen en koesteren. Zij streven ernaar levensvormen te creëren die overeenkomen met de diversiteit van de betrokken mensen en culturen.

Maart 2021

Plaats een reactie
Reacties worden eerst ter beoordeling voorgelegd aan onze redactie alvorens deze worden geplaatst