ruig bosZee bij le Mont St. Michel

Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.

— Elisabeth Kübler-Ross

Een doorstart

Over de covid-19-pandemie wordt in de media heel veel gepubliceerd, soms heel verstandig en deskundig, soms onbezonnen of vanuit kwade gezindheid. Of ook vanuit materieel-wetenschappelijk dan wel vanuit geesteswetenschappelijk perspectief. Alle perspectieven hebben hun bestaansrecht, vanuit degene die serieus maar kritisch naar deze moeilijke materie kijkt. Het is wellicht zinvol om van meerdere visies kennis te nemen en die in je oordeel te betrekken.

Intussen was de voorjaarsagenda was helemaal leeggelopen en ook nu moet ik melden dat de voorgenomen activiteiten in juni – ledengroep, esoterische uren en Sint-Jansfeest – nog niet doorgaan. Op de valreep van deze nieuwsbrief ontving ik tot mijn aangename verrassing twee aankondigingen van Karin Lamers, beide zelfs nog in juni. Je vindt de details onder de activiteiten/agenda.

Daarnaast is er ook moedig gewerkt aan een programma voor de herfst. In de nieuwsbrief vermelden we als voorproef alvast activiteiten in de maand september. Dan kun je de datums nu al vastleggen.

Laten we hopen dat we ons sociale en spirituele leven met vernieuwde geestdrift kunnen oppakken, niet zoals het voorheen was maar met medeneming van de collectieve ervaring van ons allemaal, ieder op zijn eigen manier.