De religie die alleen uit geloof en niet uit inzicht ontspringt, kan zich nooit harmonisch verenigen met wat de mens uit kosmisch perspectief aanschouwt.

— Rudolf Steiner (25 juni 1922)

Bibliotheek

De Antroposofische Bibliotheek Eindhoven heeft vele jaren bestaan en gefloreerd, en hij heeft er zeker toe bijgedragen dat de kennis en inzichten van Rudolf Steiner en zijn geestverwanten in de regio Eindhoven verbreid werden. De laatste jaren nam de belangstelling gestadig af en tenslotte werd er nauwelijks meer een boek uitgeleend. De laatste medewerkers zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat het geen zin heeft om ermee door te gaan.

De bibliotheek is gesloten en wordt opgeheven.

Wij danken de medewerkers voor hun jarenlange inzet en denken met name aan Tine Rijpert, die de bibliotheek zo lang en met zoveel toewijding gerund heeft, – zonder andere tekort te doen.


Als je belangstelling hebt voor een van de boeken uit de bibliotheek kun je via info@antroposofie-eindhoven.nl contact opnemen. De redactie speelt je vraag door aan de mensen van de bibliotheek.

Er komt t.z.t. nog een gelegenheid waarbij de boeken te koop of af te halen zullen liggen. Aankondiging daarvan zal in de agenda van de website geplaatst worden.