Als je een doel voor ogen hebt zijn de problemen erheen oplosbaar. Maar je moet wel die stip op de horizon hebben.

— Michel Barnier

Architectuur Beleven

Het Studiecentrum voor antroposofie in Eindhoven Oloid organiseert op zaterdag 28 maart een dag met een workshop en voordracht door Pieter van der Ree, hoogleraar organische architectuur.
Voor het dagprogramma: zie onder de poster.

 

Wij leven in toenemende mate in een door ons mensen zelf vormgegeven leefomgeving van gebouwen, transportmiddelen en technische apparaten. Deze omgeving beïnvloedt de indrukken die we tot ons nemen, onze gevoelens, gedachten en zelfs onze manier van handelen. Toch staan we maar zelden stil bij de invloed die onze omgeving op ons uiterlijke en innerlijke leven heeft.

In deze workshop zullen we aan de hand van inleidingen, ruimte-oefeningen, architectuurervaringen en tekenoefeningen onderzoeken hoe de gebouwde omgeving op ons inwerkt en welke individuele behoeften bij elk van de deelnemers opkomen.

De workshop wordt gegeven door Pieter van der Ree, architect en hoogleraar voor Organische architectuur aan de AlanusHochschule bij Bonn.
Zijn centrale interessegebied is de relatie tussen mens en architectuur en de betekenis van architectuur voor de mens.

De organisatie wordt verzorgd door Oloid, het ontmoetingscentrum voor antroposofie in Eindhoven. in samenwerking met Stichting Architectuurcentrum regio Eindhoven

Het programma  Workshop met voordracht ziet er als volgt uit:

10.00 – Ontvangst met koffie en thee
10.30 – Inleiding over de relatie tussen mens en architectuur
11.00 – Ruimtebeleving12.00 – Gesprek of tekenoefening
12.30 -Middagpauze (Voor soep wordt gezorgd. Zelf brood meenemen)
13.30 – Tekenoefening en bespreking
15.00 – Theepauze
15.30 – Openbare voordracht: Wisselwerking tussen mens en architectuur
16.30 – Vragen en afsluitend gesprek
17.00 – Einde

  • Locatie: Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven
  • Kosten: € 30,- voor het hele programma
  • Aanmelden op antroposofieeindhoven@gmail.com waarna de wijze van betaling toegestuurd wordt. Plaatsing gebeurt in volgorde van betaling.
  • Opgave voor 14 maart.
  • Om de workshop door te laten gaan zijn minimaal 8 deelnemers noodzakelijk Er zijn maximaal 20 deelnemers mogelijk.

Openbare voordracht -Wisselwerking tussen mens en architectuur.
Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Voor deze voordracht is opgave niet nodig en is iedereen welkom.
Toegang voordracht: € 5,-