herfst

Wees vriendelijk, want iedereen die je ontmoet is in een groot gevecht verwikkeld.

— Philo van Alexandrië (20 v.Chr. – 50 n.Chr.)

Alle bijeenkomsten afgeblazen, ten minste tot 1 juni.

Volkskrant, 23 maart 2020.
Het kabinet scherpt de bestaande maatregelen tegen het coronavirus verder aan. Zo worden alle evenementen tot 1 juni afgeblazen en kunnen gemeenten boetes opleggen. Dat werd bekend tijdens een persconferentie na afloop van een crisisberaad.
Dat betekent ook voor alle antroposofische bijeenkomsten en evenementen voor de komende tijd dat zij niet kunnen doorgaan. Het is aan de organisatoren om te bepalen of deze op een later tijdstip nog ingehaald kunnen/moeten worden. Wij hopen dat het sociale en culturele leven zo snel mogelijk weer in beweging kan komen.

Plaats een reactie
Reacties worden eerst ter beoordeling voorgelegd aan onze redactie alvorens deze worden geplaatst