Ieder goed geobserveerd object ontsluit bij ons een nieuw orgaan.

— Goethe

100 jaar vrijeschoolonderwijs

Dit jaar wordt over de hele wereld gevierd dat de Waldorfscholen (in Nederland bekend als vrijescholen) 100 jaar bestaan. In Eindhoven en omgeving zijn er vier vrijescholen: Vrije Basisschool De Regenboog, Vrije School Brabant, Vrijeschool Peelland en het Novalis College. Zij gaan op 28 oktober met alle leerlingen gezamenlijk het eeuwfeest vieren in het Parktheater.

Plaats een reactie
Reacties worden eerst ter beoordeling voorgelegd aan onze redactie alvorens deze worden geplaatst