Zee bij le Mont St. Michel

Vreemd is onze situatie op aarde. Ieder van ons komt voor een kort verblijf, niet wetend waartoe, en toch soms naar het lijkt omwille van een Goddelijke bedoeling.

— Albert Einstein

100 jaar antroposofische gezondheidszorg

Omdat het 100 jaar  geleden is dat de Antroposofische Gezondheidszorg ontstond, wordt dit gevierd door daar in Eindhoven dit jaar en met name volgend jaar op een aantal manieren aandacht aan gegeven:

In relatie met het Coronavirus is een overkoepelend thema: Hoe versterken wij onze immuniteit? Daarnaast is het uitgangspunt om het complete aanbod van antroposofische geneeskunde in zijn diversiteit in Eindhoven zichtbaar te maken en in zijn samenhang.

Er is nog steeds sprake van een drietal activiteiten:

De Antroposofische zorgmarkt  is verplaatst naar 15 mei nog steeds op de Genneper Hoeve.   Antroposofische zorgaanbieders vanuit de Regio zullen zich presenteren. Wij zullen u te zijner tijd het programma van activiteiten via de website laten weten. U kunt op de markt ervaring opdoen met de verschillende benaderingen die in Eindhoven worden aangeboden. Ook Oloid (ons antroposofische studiecentrum) zal op de markt aanwezig zijn.

De  lancering van de Antroposofische zorgkalender kan nu niet op de markt plaatsvinden. Deze zal nu in een sessie met de zorgaanbieders gaan plaatsvinden  Op deze schitterend vorm gegeven kalender heeft u een overzicht van de verschillende zorgaanbieders. Wij zullen zorgen, dat deze kalender bij alle antroposofische zorgaanbieders in voldoende aantallen aanwezig zal zijn. Daar kunt u dus in het bezit komen van deze unieke kalender.

De zogenaamde praktijkroute is nu parallel met de markt naar het voorjaar verplaatst. De bedoeling dat u dan een bezoek  kunt brengen bij de praktijken van antroposofische therapeuten. Deze praktijkroute is dé gelegenheid om met de therapeuten en therapieën  ter plaatse in de therapieruimten kennis te maken. Dit gaat dus plaatsvinden ná 15 mei en te zijner tijd zullen wij u nader informeren over de details.

Martine Meursing , Hans van Tol en Henk Verboom zijn de aanspreekpersonen voor deze activiteiten